AAPP Photo Gallery

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းတြင္ ႏိုင္/က်ဥ္းသားသမီးမ်ားအတြက္ ဖုန္းျပင္သင္တန္း(Hardware & Software)ကို (၂၀.၆.၂၀၁၅)မွစတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းႀကာျမင့္ခ်ိန္စုစုေပါင္း (၄၅)ရက္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါသင္တန္းသုိ႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ား၊ သားသမီးမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး သင္တန္းသား ၂၀ ဦးတက္ေရာက္သင္ၾကားေနပါသည္။ သင္တန္းၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေရာက္ႏုိင္သည္အထိ သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။