AAPP မိမိတို႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

အက်ဥ္းေထာင္တြင္းလူဦးေရေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးအေရးတႀကီးလုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည့္ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး နည္းလမ္းမ်ား အစီရင္ခံစာမိတ္ဆက္ပဲြ

Posted 14 December, 2018

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီႏွင့္ ေအေအပီပီတုိ႔ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

Posted 13 December, 2018

ျပင္သစ္သံအမတ္H.E. Ambassador Christian Lechervy ႏွင့္ ခ်က္သံအမတ္ၾကီး H.E. Ambassador Jaroslav DOLEČEKတုိ႔မွ ႏုိင္က်ဥ္းေဟာင္းမ်ားေတြ႔ဆုံ

Posted 13 December, 2018

၈၈၈၈ ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္အခမ္းအနားတြင္ AAPP မွ ျပခန္းဖြင့္လွစ္ ျပသ

Posted 8 August, 2018

အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲြ

Posted 14 March, 2018

ေအေအပီပီမွ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ စိတ္ဓါတ္ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ Counseling (၁၀) ရက္ သင္တန္းကို သင္ၾကားပို႔ခ်

Posted 15 February, 2018

ပဲခူးတုိင္းေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြ

Posted 6 February, 2018

ပဲခူးတုိင္းသနပၸင္ၿမိဳ႕နယ္ လူ႔အခြင့္အေရးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြႏွင့္ေကာင္းမြန္ေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြ

Posted 31 January, 2018

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠဌႏွင့္အဖဲြ႔ ခ်က္ႏုိင္ငံသုိ႔ေလ့လာေရးထြက္ခြာ.

Posted 4 September, 2017

အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာကိစၥမ်ားေဆြးေႏြးပဲြ

Posted 15 July, 2017

ပဲခူးတကၠသိုလ္ (လူ႔အခြင့္အေရးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြ).

Posted 14 July, 2017

ေအေအပီပီ ႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႏွင့္အဖဲြ႔ေတြ႔ဆုံ

Posted 24 March, 2017