AAPP မိမိတို႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠဌႏွင့္အဖဲြ႔ ခ်က္ႏုိင္ငံသုိ႔ေလ့လာေရးထြက္ခြာ.

4 September, 2017

အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာကိစၥမ်ားေဆြးေႏြးပဲြ

15 July, 2017

ပဲခူးတကၠသိုလ္ (လူ႔အခြင့္အေရးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြ).

14 July, 2017

ေအေအပီပီ ႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႏွင့္အဖဲြ႔ေတြ႔ဆုံ

24 March, 2017

ငွက္ေအာ္စမ္း လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း သို႔ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္

8 February, 2017

ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ ႏွင့္ ေအေအပီပီ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

21 December, 2016

အမ်ိဳးလႊတ္ေတာ္၌ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိ္င္ငံ) မွ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြ

13 December, 2016

လူမႈဝန္ထမ္း- ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ႏွင့္ ေအေအပီပီေတြ႔ဆုံ

9 December, 2016

ေအေအပီပီမွ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕တြင္ ကေလးသူငယ္ႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားက်င္းပ

9 December, 2016

ICCPR အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပဲြ

7 December, 2016

ပဲခူးတုိင္း ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္ (အ.ထ.က) ေရတာရွည္ေက်ာင္းတြင္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြ

7 December, 2016

ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေဟာေျပာပဲြ

21 November, 2016