ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့် စာအုပ်များနှင့်အစီရင်ခံစာများ

ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှင့်အခြားရက်စက်၍လူမဆန်သော(သို့မဟုတ်) လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေသော ဆက်ဆံမှု သို့မဟုတ် ပြစ်ဒဏ်ပေးမှုဆန့်ကျင်ရေးနိုင်ငံတကာ သဘောတူစာချုပ်

8 November, 2019

နို်င်ငံတကာသဘောတူစာချုပ်များ တရားဝင်အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း

10 July, 2019

အကျဉ်းထောင်တွင်းလူဦးရေ လျော့ချ နိုင်ရေး အရေးတကြီး လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည့် အကျဉ်းထောင်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး နည်းလမ်းများ

15 December, 2018

နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများနှင့်၎င်းတို့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများ အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူများ၏ အကျဉ်းကျခံရစဉ်ကတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရမှုများ

8 March, 2018

ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှင့် အခြားရက်စက်၍ လူမဆန်သော (သို့မဟုတ်) လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေသော ဆက်ဆံမှု (သို့မဟုတ်) ပြစ်ဒဏ်ပေးမှု ဆန့်ကျင်ရေး နိုင်ငံတကာသဘောတူစာချုပ်။

26 June, 2017

အကျဉ်းထောင်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလက်စွဲ

16 June, 2017

အကျဉ်းထောင်များဥပဒေ(မူကြမ်း)

30 September, 2016

မြန်မာနိုင်ငံ၏အကျဉ်းထောင်အခြေအနေနှင့် အကျဉ်းထောင်စနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အလားအလာ

26 September, 2016

“လွတ်မြောက်ပြီးတဲ့အခါ ဘဝကို အစကနေ ပြန်စကြရတယ်” မြန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများ၏ အတွေ့အကြုံများနှင့်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး စိန်ခေါ်မှု ပြဿနာများ အစီရင်ခံစာ

25 May, 2016

မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူ့အခွင့် အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများ အခြေအနေနှင့် သင့်တော်သည့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ယန္တရားများ အကြောင်း အစီရင်ခံစာ”

2 September, 2015

ဒေါက်ဖြုတ်သံ (ထောင်တွင်းစာစုများ)

13 May, 2015

၂၀၁၄ ခုနှစ် နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ

24 March, 2015