လိုအပ္ခ်က္အရ COVID-19 ကာလအတြင္း အြန္လိုင္းစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႀကံေပးျခင္းအစီအစဥ္ကို လူအင္အား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕လိုက္ျခင္း

COVID – 19 ကာလမွာ တတပ္တအား ပါဝင္ကူညီရန္
AAPP ေကာင္စဲလင္း အစီအစဥ္၏
အြန္လိုင္း စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအႀကံေပးျခင္း အစီအစဥ္ (Online Mental Health Consultation Program) စတင္ျခင္း
ေန႔စြဲ။ ။ ၃၊ ဧၿပီ၊ ၂၀၂၀။
“COVID−19 နဲ႔ စိတ္ဖိစီးေနၾကပါသလား… မိသားစုအတြက္၊ ေဆြမ်ိဳးေတြအတြက္၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္၊ အလုပ္အတြက္၊ ျမန္မာျပည္ႀကီးအတြက္၊ ကမာၻႀကီးအတြက္ ေတြးေတာရင္း စိတ္ပူပင္မႈေတြမ်ားေနပါၿပီလား… “
“ဒီလို စိတ္ဖိစီးမႈ၊ စိတ္အလိုမက်မႈ၊ ပူပင္ေသာကေတြကို ေျဖေလ်ာ့ေပးဖို႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ)ရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ေရး ကူညီေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္၏ Online Mental Health Consultation Program က ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။”
က်ေနာ္တို႔သည္ လူေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ကို တစ္ဦးခ်င္းေကာင္စဲလင္း ေပးခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္း အေတြ႕အႀကဳံ ၁၀ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္တို႔ ယခုလို ေကာင္စဲလင္းေပးႏိုင္ရန္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ John Hopkin University မွ နည္းပညာသင္ေပးခဲ့ၿပီး ယေန႔ အခ်ိန္ထိလည္း ဆက္လက္ၫႊန္ၾကားေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔အခ်ိန္ထိ မိမိတို႔ သည္ တစ္ဦးခ်င္းေကာင္စဲလင္းေပးျခင္းအျပင္ အမ်ိဳးသမီးအစုအဖြဲ႕မ်ား၊ ရက္ရွည္ သင္တန္း တက္ေန သူမ်ား၊ မတူကြဲျပားသည့္ အေျခခံရွိေသာ လူမ်ားအားလည္း Stress Management, Coping Skills, အစရွိသျဖင့္ တို႔ကိုလည္း သင္တန္းေပးေနေသာ သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါ ေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ားသည္ အိမ္တြင္းတြင္ေနေနရျခင္း၊ ေရာဂါထိမ္းခ်ဳပ္ေရး စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနရျခင္း၊ မေရရာေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံစားရမႈမ်ားျမင့္တက္လာသည္ကို ၾကားသိ ေနရပါသည္။
ယခုလို ကပ္ေဘးက်ေရာက္သည့္အခါ လူတို႔တြင္ _ မိမိကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ မိမိ၏ ခ်စ္ခင္ရေသာ သူတို႔၏ က်န္းမာေရးကို စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း၊ အိပ္ေပ်ာ္ရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ အိပ္ခ်ိန္၊ စားခ်ိန္မ်ား ေျပာင္းလဲသြားျခင္း၊ အလြယ္တကူ ေဒါသထြက္လာျခင္း၊ အရက္၊ ေဆးလိပ္၊ မူးယစ္ေဆးဝါး စသည္တို႔ သုံးစြဲမႈ ပိုမိုလာျခင္း၊ အိမ္တြင္ ေနရျခင္းမ်ားလာသည့္အတြက္ ကေလးမ်ား၊ လူငယ္မ်ားတြင္ ေဒါသပိုျဖစ္လာျခင္း၊ အဆိုးျမင္မႈ မ်ားလာျခင္းတို႔ျဖစ္မည္။ မိမိတို႔၏ အိပ္မက္မ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ မေကာင္းသည့္ဖက္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားၾကျခင္း၊ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္လာတတ္သည္။ ထို႔ျပင္ ကေလး၊ လူငယ္တို႔သည္ မိဘ၊ ညီအကိုေမာင္ႏွမ မ်ားအေပၚတြင္ ပိုမို ခြၽဲႏြဲ႕လာတတ္ျခင္း။ စသည့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကိုႀကဳံေတြ႕ႏိုင္ၾကပါသည္။
ထိုအခက္အခဲ၊ ျပႆနာမ်ားကို က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ေရး ကူညီေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္မွ အေတြ႕အႀကဳံရင့္ေကာင္စယ္လာမ်ားက လူႀကီးမင္းတို႔၏ တယ္လီဖုန္း၊ မက္ဆင္ဂ်ာ တို႔မွ ကူညီေျဖရွင္းေပးပါမည္။

ဘာေတြလုပ္ဖို႔လိုမလဲ
တစ္ဦးလွ်င္ ေဆြးေႏြးခ်ိန္ မိနစ္ ၃၀၊ သုံးႀကိမ္ အမ်ားဆုံး ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။
ဆက္သြယ္လာသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ား ေပးရန္လိုမည္ျဖစ္ပါသည္။
၁။ မိမိ၏ အမည္ (အမည္လႊဲလည္းရပါသည္) ၂။ မိမိ၏ အသက္
၃။ မိမိ၏ အလုပ္အကိုင္ ၄။ မိမိ၏ လက္ရွိတာဝန္ ၅။ အေရးေပၚဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္

အကူအညီ (ေဆြးေႏြး၊ နည္းျပ၊ အႀကံေပးမႈ) ရယူလိုေသာသူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါဖုန္းနံပတ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ အကူအညီေတာင္းခံႏိုင္ ပါသည္။
Hot line (အခ်ိန္မေ႐ြး ဆက္သြယ္ရန္ ၂၄/၇)
ဦးဗိုလ္ဗိုလ္လင္း ၀၉၄၂၀၀၆၄၄၁၀ [email protected]
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009345959806

ဦးသန္းထိုက္ဝင္း ၀၉၅၁၁၆၂၆၆ [email protected]
https://www.facebook.com/thanhtike.win.9

ဦးတင္ထြန္း ၀၉၇၇၇၉၆၃၁၀၁ [email protected]
https://www.facebook.com/may.mar.589

Regular consultation (Provider မ်ား၏ အခ်ိန္စာရင္းကို သတိျပဳပါ)
အမည္ ဖုန္းနံပါတ္ အီးေမးလ္ မက္ဆင္ဂ်ာ မွတ္ခ်က္
ဦးေက်ာ္စိုးဝင္း ၀၉၇၇၄၃၃၆၇၆၀ [email protected]
https://www.facebook.com/Konge1988
တနလၤာ – ေသာၾကာ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီ
ေဒၚေအးသီတာ ၀၉၄၂၁၁၁၈၆၃၅ [email protected]
https://web.facebook.com/aye.thida.520
တနလၤာ – ေသာၾကာ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီ
ေဒၚေမခ်စ္ဦး ၀၉၇၉၉၅၂၀၄၉၇ [email protected]
https://web.facebook.com/profile.php?id=100010470480200
တနဂၤေႏြ မွ စေန ထိ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီ
ဦးခင္ေမာင္ဝင္း (ကိုဆန္နီ) ၀၉၂၅၄၀၃၉၃၂၁ [email protected]
http://m.me/sun.ny.372
တနလၤာ – ေသာၾကာ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီ
ဦးလြင္မိုးျမင့္ ၀၉၄၂၈၁၇၆၇၇၁ [email protected]
https://web.facebook.com/lwinmoe.myint.14
တနလၤာ – ေသာၾကာ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီ

အြန္လိုင္းစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႀကံေပးျခင္းအစီအစဥ္ကို လူအင္အား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕လိုက္ျခင္း

ေန႔စြဲ။ ။ ၈၊ ဧၿပီ၊ ၂၀၂၀။

လာမည့္ သၾကၤန္ပြဲေတာ္ကာလ မိမိတို႔အိမ္တြင္းမွာ ေနရမယ့္အခ်ိန္ေတြအတြက္ လူႀကီးမင္းတို႔ရဲ႕ စိတ္ဖိစီးမႈေတြ၊ စိတ္ဓာတ္က်မႈေတြ၊ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းရဲ႕ အြန္လိုင္း စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႀကံေပးျခင္း အစီအစဥ္မွ Provider အေရအတြက္ထပ္မံတိုးျမႇင့္လိုက္ပါၿပီ။
ယခုမွစ၍ ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ား၊ အီးေမးလ္ႏွင့္ မက္ဆင္ဂ်ာ မ်ားထံသို႔လည္း တိုးခ်ဲ႕ဆက္သြယ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

Regular Consultation (Provider မ်ား၏ အခ်ိန္စာရင္းကို သတိျပဳပါ)

ဦးခ်စ္ကိုလင္း ၀၉၄၂၁၀၅၃၉၆၁ [email protected]
https://www.facebook.com/thet.brave
ေန႔စဥ္ ညေန ၆ နာရီမွ ၉ နာရီ
ဦးေအာင္မိုးလြင္ ၀၉၄၀၁၅၇၄၈၀၅ [email protected]
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024366301930
တနလၤာ – ေသာၾကာ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီ အတြင္း (ေတာင္တြင္းႀကီး/ နတ္ေမာက္)
ေဒၚသႏၲာ (ႏွင္းပန္းအိမ္) ၀၉၇၇၃၂၁၃၆၅၄ [email protected]
https://www.facebook.com/hnin.eain.5
တနလၤာ – ေသာၾကာ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီ
ဦးေထြးေမာ္ ၀၉ ၇၆၂၁၅၉၆၅၃ [email protected]
https://www.facebook.com/sit.nyein.3954
တနလၤာ – ေသာၾကာနံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီ
ဦးခင္ေမာင္စိုး ၀၉၇၉၅၅၇၂၅၇၉ [email protected])
https://www.facebook.com/khinmaungsoesoe.soesoe
တနလၤာ – ေသာၾကာ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီ
ေဒၚႏွင္းေဝလြင္ ၀၉၄၂၀၀၇၆၆၂၅ [email protected]
https://www.facebook.com/mathidaaye
ဗုဒၶဟူး – တနဂၤေႏြ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီ
ေဒၚသန္းသန္းေဌး ၀၉၇၉၉၆၇၂၅၄၇ [email protected]
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016900630346
တနလၤာ – ေသာၾကာ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီ
ေဒၚသိဂႌဦး ၀၉၇၈၃၅၂၁၅၈၈ [email protected]
https://www.facebook.com/theingi.oo.169
တနလၤာ – ေသာၾကာ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီ
ဦးမိုးေက်ာ္ေအာင္ ၀၉၄၅၅၇၉၉၃၅၁ [email protected]
https://www.facebook.com/moe.kyaw.566
တနလၤာ – ေသာၾကာ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီ
ေဒၚသရဖီ ၀၉၄၂၁၁၃၇၇၀၂ [email protected]
https://www.facebook.com/tharaphi.htun
တနလၤာ – ေသာၾကာ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီ
ေဒၚေနဆုလႈိင္ ၀၉၄၃၁၈၃၀၆၇
၀၉၇၅၁၇၆၄၉၄၃ [email protected]
https://www.facebook.com/naysuu.hlaing.3
တနလၤာ – ေသာၾကာ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီ
(မႏၲေလး)
ဦးမိုးျမင့္ +၆၆ (၀) ၈၄၅၇၇၉၄၄၆ [email protected]
https://www.facebook.com/than.naing.507
တနလၤာ – ေသာၾကာ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီ (ထိုင္း စံေတာ္ခ်ိန္)
ေဒၚခ်ိဳမာေထြး +၆၆ (၀) ၉၉၀၅၁၂၈၄၂ [email protected]
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009908041509
တနလၤာ – ေသာၾကာ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီ (ထိုင္း စံေတာ္ခ်ိန္)
အပြည့်အစုံကို ဒေါင်းလော့ရယူရန် COVID AD Final Bur