က်ော္ဇင္လတ္၏ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအမည္။                         ေက်ာ္ဇင္လတ္
လိင္။                                                           က်ား
ေမြးသကၠရာဇ္။                                             စုံစမ္းဆဲ
မွတ္ပံုတင္အမွတ္။                                       စုံစမ္းဆဲ
ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ။                              
မိဘအမည္။                                                ဦးမ်ိဳးခ်စ္
ပညာအရည္အခ်င္း။
အလုပ္အကုိင္။
ေနရပ္လိပ္စာ။                                            ရန္ကုန္
ဖမ္းဆီးရက္စြဲ။                                            ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ရက္ေန႔ ၂၀၁၉ခုႏွစ္
ဥပေဒပုုုုုဒ္မ။                                               ႏုိင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) ႏွင့္ ၿငိမ္းစုစီ ပုဒ္မ ၂၀
အမိန္႔ခ်မွတ္တမ္း။                                       ဇူလိုင္လ ၁၇ရက္ေန႔ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ၈ ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၁၈
ၾကားနာသည့္တရားရုံး                                ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး
က်ႏွစ္။                                                     ၂ႏွစ္ ႏွင့္ ေငြဒဏ္တစ္ေသာင္း
ေရွ႔ေနအမည္။                                           
တရားသူႀကီးအမည္။
တရားလိုအမည္။
ေထာင္အမည္။                                       အင္းစိန္
လြတ္ရက္။                                               

ဘဝျဖတ္သန္းမႈအက်ဥ္း

ဒီမုိကေရစီအေရး စဥ္ဆက္မျပတ္လႈပ္ရွားမႈ အင္အားစုေကာ္မတီ MDCF မွ အဖြဲ႔ဝင္တဦးျဖစ္ၿပီး၊ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရသူျဖစ္သည္။ ေျမယာအေရးမ်ား၊ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးဆဲြေရးမ်ားတြင္ ကုိထင္ေက်ာ္ႏွင့္အတူ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားခဲ့ၿပီး၊ ကိုထင္ေက်ာ္အဖမ္းခံရခ်ိန္တြင္ ဆက္လက္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Kyaw Zin Latt’s Burmese Profile