ႏုိ္င္ငံေရးအက်ဥ္းသားကိုေအာင္ေအာင္၏ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအမည္။ ေအာင္ေအာင္
လိင္။ က်ား

လူမ်ဳိး ရခိုင္
ေမြးသကၠရာဇ္။ အသက္
မွတ္ပံုတင္အမွတ္။
ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ။               ဗုဒၶဘာသာ
မိဘအမည္။                              ဦးေစာလွ
ပညာအရည္အခ်င္း။
အလုပ္အကုိင္။
ေနရပ္လိပ္စာ။                      ရခိုင္ျပည္နယ္
ဖမ္းဆီးရက္စြဲ။                       ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၇ခုႏွစ္
ဥပေဒပုုုုုဒ္မ။                        မတရားသင္း အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇ (၁)၊ ေပါက္ကြဲ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆
အမိန္႔ခ်မွတ္တမ္း။                 ေမလ ၁၇ရက္ေန႔ ၂၀၁၈
ၾကားနာသည့္တရားရုံး၊၏။               ။ ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး၊ စစ္ေတြခရိုင္တရားရံုး
က်ႏွစ္။                                         ၅ ႏွစ္ ႏွင့္ ဒဏ္ေငြ ၅၀၀၀ က်ပ္
ေရွ႔ေနအမည္။
တရားသူႀကီးအမည္။
တရားလိုအမည္။                         စစ္ဘက္ေရးရာ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ (စရဖ)
ေထာင္အမည္။ စစ္ေတြ
လြတ္ရက္။
ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Aung Aung’s Burmese Profile