၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ လစဥ္သတင္းလႊာ

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ

မိထၳီလာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္း

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ ႀကီးမွဴး၍ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း(၇)ပဲြကို မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ မိထၳီလာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ေဟာေျပာ ပို႔ခ်ေပးႏိုင္ ခဲ့သည္။ အဆိုပါေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း (၂၅၆၀)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားလည္း ပူးေပါင္း ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

မိထၳီလာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း(၄)ပြဲကို မိထၳီလာ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္၊ မိထၳီလာ နည္းပညာ တကၠသိုလ္၊ မိထၳီလာ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ႏွင့္ မိထၳီလာ တကၠသိုလ္တို႔တြင္ ေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း (၁၆၆၀)ဦးႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း(၃)ပဲြကို ျမင္းၿခံဒီဂရီေကာလိပ္၊ အလင္းဥယ်ာဥ္ပညာဒါနေက်ာင္းႏွင့္ရွားေတာ ေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းတို႔တြင္ ေဟာေျပာပို႔ခ်ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း (၉၀၀)ဦးႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

 

ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္၊ ရွားေတာေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းတြင္ ပို႔ခ်ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေက်ာင္းသူ တစ္ဦးမွ ေမးျမန္း

အဆိုပါ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ AAPP မွ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ႏွင့္ ကိုဝဏၰႏြယ္တို႔မွ AAPP အဖြဲ႔သားမ်ားႏွင့္​ ဦးစြာ မိတ္​ဆက္​​ေပးၿပီး AAPP ျဖစ္ေပၚလာပံုႏွင့္ ​ေဟာ​ေျပာပြဲ ျပဳလုပ္​ရျခင္​း၏ ရည္​ရြယ္​ခ်က္​မ်ားကို႐ွင္​းျပေပးခဲ့သည္။  ထို႔ေနာက္ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ ကိုဝဏၰႏြယ္ႏွင့္ ကိုခင္ေမာင္ဝင္း တို႔မွ လူ႔အခြင့္​့အ​ေရး၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းပါ အခ်က္ (၃၀) တို႔ကို ပါဝါပြိဳင့္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္အေမးအေျဖမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ လူအခ်င္းခ်င္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ကာတြန္းတို တစ္ကားျပသၿပီး အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား စည္းကမ္းလိုက္နာ တတ္ေစရန္၊ တာဝန္ယူမႈရွိလာေစရန္၊ ေက်ာင္းပညာေရးကို ဆုံးခန္းတိုင္ ေအာင္ႀကိဳးစားေစရန္တို႔ကို ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတိုမ်ား ျပသ၍ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားမွ သိလိုသည္မ်ားကို ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြး သူမ်ားမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။

ေဟာေျပာပြဲမ်ားၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္သူမ်ားၾကား လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား ျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ AAPP မွ အခ်က္ ၃၀ ပါ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း (UDHR)အိတ္ေဆာင္ စာအုပ္ မ်ားႏွင့္ ပိုစတာမ်ားကို ေဝငွခဲ့သည္။

လူ႕အခြင့္အေရး(နည္းျပ)ႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရား မွ်တမႈ(မြမ္းမံ) သင္တန္း ပို႕ခ်ျခင္း

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္ ပို႔ခ်ခဲ့ေသာ လူ႕အခြင့္အေရး(နည္းျပ)ႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ(မြမ္းမံ) သင္တန္း

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ လူ႕အခြင့္အေရး(နည္းျပ)ႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ(မြမ္းမံ)သင္တန္းကို မႏၱေလးတိုင္း ေဒသ ႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၌ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔ထိ (၂၀) ရက္တာ ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။

သင္တန္း၌ လူ႔အခြင့္အေရးသင္တန္းနည္းျပအျဖစ္ ကိုေစာသန္းလႈိင္မွ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ သင္တန္းနည္းျပအျဖစ္ ကိုစိုင္းျမင့္သူ မွ  သင္တန္းပို႕ခ်ေပးခဲ့သည္။ သင္တန္းကို သင္တန္းသူ (၉)ဦး ႏွင့္ သင္တန္းသား (၁၅) ဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ၎တို႔သည္ ရြက္စိမ္းႏု၊ ၈၈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းအဖြဲ႔အစည္း၊ Future Light Youth Network၊ သက္တံေရာင္စဥ္ ပရဟိတလူငယ္၊ ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ မာဃလူမွဳကူညီေရးအသင္း၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္(NLD)၊ Ray of Light၊ CSO NW၊ Roman Catholic လူငယ္အဖြဲ႔၊ CA Group၊ တအာင္းအမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔အစည္း(TWO)၊ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီး အစည္းအရံုး (ထိုင္းႏိုင္ငံ)၊ မိုင္းဝယ္လူငယ္အဖြဲ႕၊ Mother Land၊ ကူကီး ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဇိုမီး ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္ အဖြဲ႔အစည္း (ZSYO)ႏွင့္ ရည္ရြယ္ရာ လူမွဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္း တို႔မွ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ သင္တန္းတက္ေရာက္ သူမ်ားသည္  ရွမ္း၊ ဗမာ၊ ဓႏု၊ ကရင္၊ မြန္၊ ကခ်င္၊ တအာင္း၊ ရွမ္းနီ၊ ကူကီးႏွင့္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ေဒသအသီးသီးမွ သင္တန္းတက္ေရာက္လာၾကေသာ သင္တန္းသူ/သင္တန္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔ ေနထိုင္ရာ ေဒသမ်ား၌ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ားကို တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေက်ာက္မဲ ၿမိဳ႕ႏွင့္ သီေပါၿမိဳ႕အနီးရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ ဆက္ေၾကးေတာင္းခံျခင္းမ်ား၊ တပ္သားသစ္ စုေဆာင္းျခင္းမ်ား ယခုထိ ရွိေနျခင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕(ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ)တြင္ မၾကာခဏ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ ေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာ၍ မရဘဲ စစ္ေဆးမွဳမ်ား ရွိျခင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေဒသတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုကို လြတ္လပ္စြာ သြားလာ၍ မရျခင္း စသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈကို ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရသည္။

သင္တန္းပို႕ခ်ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပါဝင္ၾကသူမ်ားကို အားေပး ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ အသိပညာမ်ားရရွိလာရန္ ရည္ရြယ္၍ စြမ္းေဆာင္ ရည္ ျမွင့္တင္ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ တိုက္တြန္းျခင္း

ၿဗိတိသွ်သံရံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ျဗိတိသွ်သံရံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ AAPP ျပခန္းကို ေလ့လာ

ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၿဗိတိသွ်သံရံုးမွ Zoe Hambrjdgr (Myanmar Desk Officer, FCO)၊ ကိုေဇာ္ႏိုင္ဦး (ခ)ကိုခိုင္သူရိန္(ႏိုင္ငံေရးအရာရွိ)ႏွင့္ မနော္လုလု (Programme Officer)တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP) ရံုးသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့သည္။  AAPP မွ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုၾကည္၊ ဘ႑ာေရးဌာန တာဝန္ခံ ဦးစိုးႏိုင္၊ AAPP ၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္တာဝန္ခံ(MHAP)ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသနဌာန တာဝန္ခံႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ဒုတိယ တာဝန္ခံ ကိုေဇာ္မိုးတို႔မွ ၎တို႔ကို လက္ခံ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး AAPP ၏ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံေရး အေျခအေနတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ Memory of the Past ျပခန္းအား ၾကည့္ရႈေလ့လာခဲ့ရာ ကိုေဇာ္မိုးမွ လိုက္လံရွင္းလင္း ျပသေပးခဲ့ သည္။

အေမရိကန္သံရံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

အေမရိကန္သံရံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္  အေမရိကန္သံရံုးမွ John Ryan (Political Officer, Political-Economic Section), Micah L. Watson (Human Rights International Organizations)ႏွင့္ Khine Mwan Lurnn (Political Specialist – Political and Economic Section)တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)ရံုးသို႔ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး Memory of the Past ျပခန္းအား ၾကည့္ရႈေလ့လာခဲ့ရာ AAPP ၏ မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသနဌာန တာဝန္ခံႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ဒုတိယ တာဝန္ခံ ကိုေဇာ္မိုး မွ လိုက္လံရွင္းျပေပးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ AAPP မွ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုၾကည္၊ AAPP ၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္တာဝန္ခံ(MHAP) ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းႏွင့္ ကိုေဇာ္မိုးတို႔မွ ၎တုိ႔ကို လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး AAPP ၏ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံေရး အေျခအေနတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ အက်ဥ္းသားဦးေရ ေလ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး တက္ေရာက္

အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ အက်ဥ္းသားဦးေရ ေလ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္

ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီအစည္းအေဝးခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ေသာ  အက်ဥ္းေထာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ အက်ဥ္းသားဦးေရ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းညွိနိႈင္းအစည္းသို႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)မွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတိတ္ႏိုင္၊ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုၾကည္၊ ရန္ကုန္ရံုး တာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ဳိးေက်ာ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဌာန တာဝန္ခံ ဦးစုိးႏုိင္တို႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးကို ေကာ္မတီဥကၠဌ အပါအဝင္ ေကာ္မတီဝင္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ (MNHRC)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ(ICRC)၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း၊ လႊတ္ေတာ္ အေျချပဳ ျပည္သူ႔အေထာက္ကူျပဳေရးအဖြဲ႕တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

Reparation Working Group အဖဲြ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ သံကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

Reparation Working Group အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ သံကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ Ambassador Kelley Currie, Ambassador Scot Marciel (US Ambassador to the Republic of the Union of Burma), Mr. Ari Bassin (Senior Advisor, US Department of State)တို႔ႏွင့္ Reparation Working Group အဖဲြ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)မွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတိတ္ႏိုင္၊ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုၾကည္၊ မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသနဌာန တာဝန္ခံႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ဒုတိယ တာဝန္ခံ ကိုေဇာ္မိုး၊ လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္-ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကုိဟန္ႀကီး၊ ပြင့္လင္းျမန္မာလူ႔အဖဲြ႔အစည္းမွ ကိုရဲေအာင္၊ စစ္မွန္ေသာ ျပည္သူ႔ေက်းကၽြန္အဖဲြ႔မွ ကုိသြင္လင္းေအာင္၊ အနာဂတ္အလင္းတန္းမ်ားဆုံမွတ္မွ မသက္သက္ေအာင္တို႔ American Centre ၌ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး Reparation Working Group စုဖဲြ႔သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ RWGမွ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ Reparation Policy၊ RWG ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး သံအမတ္ ႏွစ္ဦးႏွင့္ Senior Advisor တုိ႔မွ သိလိုသည္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ RWG အဖဲြ႔ဝင္မ်ားမွ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန၊ ျပန္လည္ ကုစားေရး မူဝါဒ(Reparation Policy) ေပၚေပါက္လာႏုိင္ေရး အခြင့္အလမ္း တုိ႔အား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

EU-Myanmar Civil Society Forum on Human Rights ကို တက္ေရာက္

EU-Myanmar Civil Society Forum on Human Rights ကို  တက္ေရာက္

ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္  ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပသည့္          EU-Myanmar Civil Society Forum on Human Rights ကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသနဌာန တာဝန္ခံႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ေရးရာ ဒုတိယ တာဝန္ခံ ကိုေဇာ္မိုး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ၿဗိတိသွ်သံအမတ္ႏွင့္ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ AAPPသုိ႔ လာေရာက္ ေလ့လာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿဗိတိသွ်သံရံုးမွ သံအမတ္ႀကီးအပါအဝင္ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြး

ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၿဗိတိသွ်သံရံုးမွ Dan Chugg (Ambassador of British Embassy, Yangon) ႏွင့္ Menna Rawlings, Director-General Economic and Global Issues at the Foreign & Commonwealth Office

(FCO)တို႔ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)ရံုးသို႔ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး AAPP ၏ Memory of the Past ျပခန္းအား ၾကည့္ရႈေလ့လာခဲ့ရာ AAPP မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လိုက္လံ ရွင္းလင္း ျပသေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ AAPP ရန္ကုန္ရံုး တာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ဳိးေက်ာ္၊ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္(MHAP) တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသနဌာန တာဝန္ခံႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ဒုတိယ တာဝန္ခံ ကိုေဇာ္မိုးႏွင့္ MHAP စူပါဗိုက္ဆာ မသန္းသန္းေဌးတို႔မွ ၎တုိ႔ကို လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး AAPP ၏ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိ သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံေရး အေျခအေန တို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အေထြေထြလႈပ္ရွားမႈမ်ား

World Drug Day အထိမ္းအမွတ္ လူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးေဟာေျပာပဲြတြင္ ပါဝင္ ေဆြးေႏြး

World Drug Day အထိမ္းအမွတ္ လူငယ္ႏွင့္မူးယစ္ေဆး ေဟာေျပာပြဲတြင္ AAPPရန္ကုန္ရံုးတာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္မွ ပါဝင္ေဆြးေႏြး

ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ ပအို႔ဝ္လူငယ္ အစည္းအရံုးမွ က်င္းပသည့္ World Drug Day အထိမ္းအမွတ္ လူငယ္ႏွင့္မူးယစ္ေဆး ေဟာေျပာပြဲ “ကူညီပါ အျပစ္မေပးပါနဲ႔” အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)ကိုယ္စား AAPP ရန္ကုန္ရံုး တာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္မွ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေရး အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာေန႔က်င္းပျခင္း

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေရး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေန႔႔တြင္ AAPP အတြင္းေရးမွဴး ဦးတိတ္ႏိုင္မွ ႏွုတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကား

ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေရး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေန႔ အခမ္းအနားကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (AAPP)၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ (WLB)၊ ဝိမုတၱိအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ (VWO)ႏွင့္ အာရွတရားမွ်တမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕(AJAR) တို႔မွ ပူးေပါင္း၍ က်င္းပခဲ့ သည္။ ထိုအခမ္းအနားတြင္ အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ ဆရာမ ႏွင္းပန္းအိမ္မွ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ဝိမုတၱိအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ (VWO)မွ ေဒၚခင္မိမိခုိင္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားေပးခဲ့ သည္။ ထို႔ေနာက္ AAPPမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတိတ္ႏိုင္မွ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ AAPP မွ  ဦးေဇာ္မုိးမွ  ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ဆန္႔က်င္ေရး အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CAT) ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္။ Panel Discussion အစီအစဥ္အရ Moderator အျဖစ္ ဦးသြင္လင္းေအာင္မွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး Panelists မ်ားအျဖစ္ AAPP-MHAP  တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စုိးဝင္း၊  အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္-ျမန္မာႏုိင္ငံမွ နာင္းမုိ႔မုိ႔ ႏွင့္ ေရွ႕ေန ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္တုိ႔မွ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္(MHAP)

စိတ္က်န္းမာေရးမူဝါဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး ဗဟိုအဆင့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္

AAPP မွ စိတ္က်န္းမာေရးမူဝါဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး ဗဟိုအဆင့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္

ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔ထိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဂရင္းအမရာဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ စိတ္က်န္းမာေရး မူဝါဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး ဗဟိုအဆင့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ (MHAP) တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသနဌာန တာဝန္ခံႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ဒုတိယ တာဝန္ခံ ကိုေဇာ္မိုးတို႔ သည္ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

MHAP အစီအစဥ္အေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း

က်ိဳက္ဝိုင္း မသန္စြမ္းသက္ႀကီး သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ AAPP-MHAP တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းမွ MHAP အစီအစဥ္အေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေျပာၾကား

ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္(MHAP) တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္း၊ စူပါဗိုက္ဆာ မသန္းသန္းေဌးႏွင့္ ေကာင္ဆယ္လာ သံုးဦးတို႔ သည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထား ေရး ဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ က်ိဳက္ဝိုင္း မသန္စြမ္းသက္ႀကီး သင္တန္း ေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ MHAP တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းသည္ သင္တန္းသူ/သားမ်ားအား စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ (MHAP) အေၾကာင္းကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ စူပါဗိုက္ဆာႏွင့္ ေကာင္ဆယ္လာမ်ားမွ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေကာင္ဆယ္လင္း ဝန္ေဆာင္မႈရယူရန္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအား စာရင္းေကာက္ယူခဲ့သည္။

သင္တန္းပို႔ခ်ေပးျခင္း

Mental Health Awareness and Self-care Training ကို ပို႔ခ်ေပးျခင္း

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္ Mental Health Awareness and Self-care Training ကို ပို႔႔ခ်ေပးျခင္း

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ (MHAP) သင္တန္းနည္းျပ ကိုထင္ေအာင္သည္ မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး (နည္းျပ)ႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ (မြမ္းမံ)သင္တန္း၌ Mental Health Awareness and Self-care Training ကို ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္   ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ သင္တန္းကို သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသား စုစုေပါင္း ၂၄ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္း

အပတ္စဥ္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႕တိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအသင္း(AAPP)၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Mental Health Assistance Program (MHAP) မွ ေကာင္ဆယ္လာ သံုးဦးသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္း သို႔ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ ဇြန္လအ တြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းမွ အမ်ိဳးသမီး သံုးဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ အမ်ိဳးသမီး ေျခာက္ဦးကို ဆက္လက္ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။

ထို႕ျပင္ အပတ္စဥ္ စေနေန႔တိုင္း MHAP မွ အမ်ိဳးသမီး ေကာင္ဆယ္လာ တစ္ဦးသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနသို႔ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ ဇြန္လအတြင္း တြင္ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။

ထို႕ျပင္ အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔တိုင္း MHAP မွ စူပါဗိုက္ဆာ တစ္ဦးႏွင့္ ေကာင္ဆယ္လာ ငါးဦးသည္ ငွက္ေအာ္စမ္း လူငယ္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရွိသည္။ ဇြန္လအတြင္းတြင္ လူငယ္ ၁၇ ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ လူငယ္ ၁၈ ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။

ဇြန္လအတြင္းတြင္ ေကာင္ဆယ္လာ ရွစ္ဦးသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ရွိေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းမွ သင္တန္းသား၊သင္တန္းသူ ၁၆ ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြး ေပးခဲ့သည္။

ဇြန္လအတြင္းတြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ AAPP-MHAP အဖဲြ႕သည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ  ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား ႏွင့္   အျခားထိခိုက္လြယ္သူ မ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးခဲ့ သည္။ ထို႔ျပင္ ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ ေကာင္ဆယ္လာ တစ္ဦးမွလည္း ပဲခူးၿမိဳ႕ အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား၊ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္ မ်ားႏွင့္   အျခား ထိခိုက္လြယ္သူမ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပး ခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေစာက္ၿမိဳ႕ရွိ MHAP မွ ေကာင္ဆယ္လာမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား၊ လူကုန္ကူးျခင္းခံရသူမ်ား၊ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားကို ဆက္လက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။ ဇြန္လအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး သံုးဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ႏွစ္ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး ေပးမႈၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာ အလုပ္သမား အမ်ိဳးသမီး ၁၃ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ကိုးဦးတို႕ကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။

 

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

တိတ္ႏုိင္ အတြင္းေရးမွဴး + ၉၅(၀) ၉၄၂၈ ၀၂၃ ၈၂၈ 

ဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၆၆(၀) ၈၁၉ ၆၂၈ ၇၁၃

ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ +၉၅(၀) ၄၂၈၁၁၇၃၄၈

၂၀၁၉ လစဥ္သတင္းလႊာေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ June Burmese Newsletter