၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီီလ၊ ေအအေပီပီ၏ လစဥ္သတင္းလႊာ

သင္တန္းမ်ားေပးပုိ႔ျခင္း

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ သင္တန္း ပို႕ခ် ျခင္း

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈသင္တန္း

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္  အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရား မွ်တမႈသင္တန္းကို ဧၿပီလ ၂၀ ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔ထိ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္ဖ်ာေက်းရြာတြင္ ပို႔ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ သင္တန္း၌ လူ႔အခြင့္အေရးသင္တန္းနည္းျပ အျဖစ္ ကိုေစာသန္းလႈိင္မွ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ သင္တန္းနည္းျပ အျဖစ္ ကိုတင္မ်ိဳးထြဋ္မွ သင္တန္းပို႕ခ်ေပးခဲ့သည္။ သင္တန္းကို သင္တန္းသူ ၁၄ ဦးႏွင့္ သင္တန္းသား ၁၈ ဦးတို႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကၿပီး ၎တို႔သည္ ေမာင္လၿမိဳင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ လူငယ္ကြန္ရက္၊ အလုပ္သမား ျမွင့္တင္ေရး၊ ေရလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ လူငယ္၊ တနသၤာရီ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ကြန္ရက္၊ ျပည္သူ႔စြမ္းအား ကြန္ရက္၊ Mother Land၊ Future Youth စသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ား သည္ ထားဝယ္၊ ဗမာႏွင့္ မြန္တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သင္တန္းပို႔ခ်ခဲ့ေသာ ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။

သင္တန္းပို႕ခ်ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပါဝင္ၾကသူမ်ားကို အားေပး ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ အသိပညာမ်ားရရွိလာရန္ ရည္ရြယ္၍ စြမ္းေဆာင္ ရည္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးေရွ႕ေဆာင္ရပ္ဝန္းမွ သင္တန္းသူမ်ားကို အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ သင္တန္း ပို႕ခ် ျခင္း

အမ်ိဳးသမီးေရွ႕ေဆာင္ရပ္ဝန္းမွ သင္တန္းသူမ်ားကို အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈသင္တန္း ပို႔ခ်

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ သင္တန္းနည္းျပ ကိုဝဏၰႏြယ္သည္ အမ်ိဳးသမီး ေရွ႕ေဆာင္ရပ္ဝန္းမွ သင္တန္းသူ ၁၇ ဦးကို အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ သင္တန္းအား ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္ ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။

ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုးကို အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ သင္တန္း ပို႕ခ် ျခင္း

KWAT အား အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈသင္တန္း ပို႔ခ်

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ သင္တန္းနည္းျပ ကိုဝဏၰႏြယ္သည္ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီး အစည္းအရံုး (ထိုင္းႏိုင္ငံ)မွ သင္တန္းသူ ၁၈ ဦးႏွင့္ သင္တန္းသား ေလးဦးကို အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈသင္တန္းအား ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္  ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။

စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ တိုက္တြန္းျခင္း

 

Director Anna Cave ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ AAPP သုိ႔ လာေရာက္ ေလ့လာ

Director Anna Cave ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ AAPP ျပခန္းကို ေလ့လာ

ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ Ferencz International Justice Initiative Simon-Skjodt Center for the Prevention of Genocide မွ Director Anna Cave၊ United States Holocaust Memorial Museum မွ David Angeles ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတို႔သည္ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း(AAPP)သို႔ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး AAPP မွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ Memory of the Past ျပခန္းအား ေလ့လာၾကည့္ရႈခဲ့သည္။ AAPP မွ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုၾကည္ႏွင့္ မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသနဌာန တာဝန္ခံႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ဒုတိယ တာဝန္ခံ ကိုေဇာ္မိုးတို႔မွ ျပခန္းအား လိုက္လံရွင္းလင္း ျပသေပးခဲ့သည္။

အေမရိကန္ သံရုံးမွ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ AAPP သုိ႔ လာေရာက္ေလ့လာ

အေမရိကန္ သံရုံးမွ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ AAPP ျပခန္းကို ေလ့လာ

ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အေမရိကန္သံရံုးမွ Ian R. MacKenzie (Political Officer – Political-Economic Section), Scott Eric Kofmehl (Political Unit Chief), Colonel Craig J. Tippins (U.S. Army – Senior Defense Official and Defense Attache to Myanmar), Robert R. Strang (Resident Legal Advisor – U.S. Department of Justice), Linnea M. Beatty, PhD (Deputy Country Representative Office of Transition Initiatives) and Khinr Mwan Lurnn (Political Specialist – Political and Economic Section) တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)သို႔ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး AAPP မွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ Memory of the Past ျပခန္းအား ၾကည့္ရႈ ေလ့လာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ AAPP မွ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုၾကည္ႏွင့္ မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသနဌာန တာဝန္ခံႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ဒုတိယ တာဝန္ခံ ကိုေဇာ္မိုးတို႔မွ ၎တို႔ကို လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံေရး အေျခအေန၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥရပ္မ်ား ကို ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

My Justice ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

My Justice ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)မွ အတြင္းေရးမွဴး  ဦးတိတ္ႏိုင္၊ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘုိၾကည္ႏွင့္ AAPP ရန္ကုန္ရံုးတာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ဳိးေက်ာ္တို႔သည္ My Justice မွ Caitlin Reiger(Team Leader of My Justice)၊ ဦးေဇာ္ျမတ္လင္း(Community Justice)၊ ဦးတက္ေနထြန္း (ဥပေဒအႀကံေပး)၊ မႏြယ္မာ (CSOs)၊ ဦးဟန္ဇာထြန္း              (တရားသူႀကီး – ၿငိမ္း)၊ Cristina POL (Programme Manager – EU)ႏွင့္ Senior Justice Sector Advisor Hang ZaThawn တို႔အဖြဲ႔အား AAPP ရံုး၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး AAPP ၏ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ My Justice မွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ၎ျပင္ အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခုၾကား ေရွ႕ဆက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ အေရးကိစၥမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက သည္။ ဆက္လက္၍ My Justice မွ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ AAPP မွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ Memory of the Past ျပခန္းကို ေလ့လာၾကည့္ရႈခဲ့ရာ ဦးဘိုၾကည္ႏွင့္ မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသန ဌာန တာဝန္ခံႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ဒုတိယ တာဝန္ခံ ကိုေဇာ္မိုး တို႔မွ လိုက္လံရွင္းလင္းျပသခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံရံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး လာေရာက္ေလ့လာ

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံရံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေတြဆံု ေဆြးေႏြး

ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဥေရာပသမဂၢသံရံုးမွ ႏိုင္ငံေရး၊ သတင္း ႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာနမွ ႏိုင္ငံေရးအရာရွိ Violeta PODAGELYTEသည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)သို႔လာေရာက္ခဲ့ၿပီး AAPP မွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ Memory of the Past ျပခန္းအား ၾကည့္ရႈ႕ေလ့လာခဲ့ရာ AAPP ၏ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္(MHAP) တာဝန္ခံ ဦးက်ာ္စိုးဝင္းမွ လိုက္လံ ရွင္းလင္းျပသေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ AAPP မွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတိတ္ႏိုင္၊ AAPP ရန္ကုန္ရံုးတာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ဳိးေက်ာ္၊ မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသနဌာန တာဝန္ခံႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ဒုတိယ တာဝန္ခံ ကိုေဇာ္မိုးႏွင့္ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းတို႔မွ လက္ခံ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး AAPP ၏ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံေရးအေျခအေနတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံရံုးမွ သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အရာရွိတို႔ လာေရာက္ေလ့လာ

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံရံုးမွ သံအမတ္ႀကီး၊ ႏိုင္ငံေရးအရာရွိတို႔ႏွင့္ ေတြဆံု ေဆြးေႏြး

ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဥေရာပသမဂၢသံရံုးမွ သံအမတ္ MR.Kristian SCHMIDT ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာန မွ ႏိုင္ငံေရး အရာရွိ ဦးေအာင္ေအာင္တုိ႔သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ ေရးအသင္း (AAPP)သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး AAPP မွ ဖြင့္လွစ္ထား ေသာ Memory of The Past ျပခန္းအား လွည့္လည္ၾကည့္ရႈ ခဲ့ၾကရာ AAPP တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘုိၾကည္၊ AAPP ရန္ကုန္ရံုးတာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ဳိးေက်ာ္ႏွင့္ မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသနဌာန တာဝန္ခံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ဒုတိယ တာဝန္ခံ ကိုေဇာ္မိုးတို႔မွ လုိက္လံရွင္းလင္းျပသခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရာရွိတုိ႔အား AAPP အတြင္းေရးမွဴး ဦးတိတ္ႏိုင္၊ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘုိၾကည္၊ ကိုေဇာ္မိုးႏွင့္ AAPP ၏ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္(MHAP) တာဝန္ခံ ဦးက်ာ္စိုးဝင္းတုိ႔မွ လက္ခံေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ား၊ AAPPမွ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ တရားစီရင္မႈဆိုင္ရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တုိ႔အား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္(MHAP)
ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္း
အပတ္စဥ္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႕တိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအသင္း(AAPP)၏ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Mental Health Assistance Program (MHAP) မွ ေကာင္ဆယ္လာ သံုးဦးသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ ဧၿပီလအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြး အတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းမွ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးမႈၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ အမ်ိဳးသမီး ေလးဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ အပတ္စဥ္ စေနေန႔တိုင္း (MHAP) မွ ေကာင္ဆယ္လာ တစ္ဦးသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနသို႕ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးမႈ မ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ ဧၿပီလအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနမွ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြး ေပးခဲ့သည္။
ထို႕ျပင္ အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔တိုင္း MHAP မွ စူပါဗိုက္ဆာ တစ္ဦးႏွင့္ ေကာင္ဆယ္လာ ငါးဦးသည္ ငွက္ေအာ္စမ္း လူငယ္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရွိသည္။ ဧၿပီလအတြင္းတြင္ လူငယ္ ၁၇ ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။
ဧၿပီလအတြင္းတြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ AAPP-MHAP အဖဲြ႕သည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ  ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ား၊ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား၊ လူကုန္ကူးျခင္း ခံရသူမ်ား၊ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းခံရသူမ်ား၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ခံစားေနၾကရသူမ်ားစသည့္ ထိခိုက္လြယ္သူမ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ ေကာင္ဆယ္လာ တစ္ဦးမွ လည္း ပဲခူးၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္   အျခား ထိခိုက္ လြယ္သူမ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေစာက္ၿမိဳ႕ရွိ MHAP မွ ေကာင္ဆယ္လာ သံုးဦးသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား၊ လူကုန္ကူးျခင္း ခံရသူမ်ား၊ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားကို ဆက္လက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။ ဧၿပီလအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသား ႏွစ္ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သမား အမ်ိဳးသမီး ခုႏွစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ေျခာက္ဦးတို႔ကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပး လွ်က္ရွိသည္။
 

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

တိတ္ႏုိင္ အတြင္းေရးမွဴး ++၉၅(၀)၉၄၂၈၀၂၃ ၈၂၈

ဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၆၆(၀)၈၁ ၉၆၂၈၇၁၃

ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ +၉၅(၀) ၉၄၂၈ ၁၁၇ ၃၄၈

Burmese Newsletter Template for April_2