မကဒတ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ရဲေဘာ္ ေက်ာ္ကို (ဦးေက်ာ္ကိုကိုဝင္း) ကြယ္လြန္ျခင္းအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ)မွ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းသဝဏ္လႊာ

 

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး၏ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ တဦးျဖစ္သူ ရဲေဘာ္ ေက်ာ္ကို  (၅၂ ႏွစ္) သည္  ၂၀၁၉  ခုႏွစ္ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၉  ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႔တြင္ ကြယ္လြန္သြားျခင္းအတြက္ မိသားစုနဲ႔ထပ္တူ၊ မကဒတ ႏွင့္ ထပ္တူ အထူးဝမ္းနည္း ေၾကကြဲရပါသည္။

ရဲေဘာ္ ေက်ာ္ကိုသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးေတာ္ပံုကာလကတြင္ မုဒံုၿမိဳ႔နယ္မွ တက္ၾကြစြာပါဝင္ခဲ့သူတဦးျဖစ္ပါသည္။ အေရးေတာ္ပံုကာလအတြင္း နယ္စပ္ေဒသသို႔ထြက္ကာ စစ္အာဏာရွင္အား လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သူတဦးျဖစ္ပါသည္။ မကဒတ တြင္ တပ္သားမွ ဒု ဥကၠဌ အထိ တာဝန္အသီးသီးကို က်ရာအခန္းက႑မွ ေက်ျပြန္စြာထမ္းေဆာင္ခဲ့သူတဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ စစ္အစိုးရ စစ္တပ္၏ ေခ်ာင္းေျမႇာင္းပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ မ်က္ႏွာတြင္ ေသနတ္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ကြယ္လြန္ခ်ိန္အထိ စစ္အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးတို႔အတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုက္ပြဲ ဝင္ခဲ့သူတဦးလည္းျဖစ္ပါသည္  

တိုက္ပြဲကာလတေလွ်ာက္ ရဲေဘာ္ေက်ာ္ကို၏ စြန္႔လႊတ္မႈ အနစ္နာခံမႈ၊ တည္ၿငိမ္မႈ၊ ဥာဏ္အေျမႇာ္အျမင္ ႀကီးမႈမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရး သမိုင္းတြင္ ႀကီးမားမြန္ျမတ္စြာ က်န္ရစ္ေနမည္ဟု မိမိတို႔မွ အေလးအနက္ယံုၾကည္ပါသည္။

ရဲေဘာ္ေက်ာ္ကို ကြယ္လြန္ခဲ့ရျခင္းသည္ မကဒတ အတြက္သာမက ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲအတြက္ ႀကီးမားေသာ ဆံုးရႈံးမႈတခုပင္ျဖစ္သည္ဟု မိမိတို႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာနိုင္ငံ) မွ ယံုၾကည္ပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ရဲေဘာ္ေက်ာ္ကို၏ တိုင္းျပည္အက်ိဳးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို မိမိတို႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ)မွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ရင္း ရဲေဘာ္ေက်ာ္ကို ကြယ္လြန္ျခင္းအတြက္ ဤ၀မ္းနည္းေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာကို ေပးပို႔အပ္ပါသည္။

ရဲေဘာ္ေက်ာ္ကို ေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစ

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

၁၇၊ ေမလ၊ ၂၀၁၉  ခုႏွစ္