၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ လစဥ္သတင္းလႊာ

လူအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္း

မႏၱေလး ပညာေရးေကာလိပ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ ႀကီးမွဴး၍ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း (၃)ပဲြကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ မႏၱေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္၊ မႏၱေလး ပညာေရးေကာလိပ္ႏွင့္ မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္၊ မိတၳီလာပညာေရးေကာလိပ္တို႔တြင္ ေဟာေျပာ ပို႔ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြမ်ားသို႔ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားဦးေရ ၁၇၆၀ ဦးေက်ာ္ႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမ မ်ား တက္ေရာက္နားေထာင္ခဲ့ၾက သည္။

အဆိုပါ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ AAPP ရန္ကုန္ရံုးတာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္မွ  AAPP အဖြဲ႔သားမ်ားႏွင့္ ဦးစြာ မိတ္ဆက္ ေပးၿပီး AAPP ျဖစ္ေပၚလာပံုႏွင့္ ေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ႐ွင္းျပေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ကိုဝဏၰႏြယ္ ႏွင့္ ကိုေက်ာ္ဦးတို႔မွ လူ႔အခြင့့္အေရး၊ တာဝန္ယူမႈ၊တာဝန္ခံမႈႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းပါ အခ်က္

(၃၀) တို႔ကို ပါဝါပြိဳင့္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္အေမး၊အေျဖမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ လူအခ်င္းခ်င္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ကာတြန္းတို တစ္ကားျပသၿပီး အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား စည္းကမ္းလိုက္နာ တတ္ေစရန္၊ တာဝန္ယူမႈရွိလာေစရန္၊ ေက်ာင္းပညာေရးကို ဆုံးခန္းတိုင္ ေအာင္ႀကိဳးစားေစရန္တို႔ကို ႐ုပ္သံ ဇာတ္လမ္းတို မ်ား ျပသ၍ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ သည္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားမွ သိလိုသည္မ်ားကို ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြး သူမ်ားမွ ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။

ေဟာေျပာပြဲမ်ားၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္သူမ်ားၾကား လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား ျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ AAPP မွ အခ်က္ ၃၀ ပါ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း (UDHR) အိတ္ေဆာင္ စာအုပ္ မ်ားႏွင့္ ပိုစတာမ်ားကို ေဝငွခဲ့သည္။

လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ သင္တန္း ပို႕ခ် ျခင္း

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ သင္တန္း ပို႕ခ် ျခင္း

နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၌ ျပဳလုပ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်မႈသင္တန္း

မတ္လအတြင္း၌ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ   ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအသင္း(AAPP)မွ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈသင္တန္း ႏွစ္ခုကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ပို႔ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ထိ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး၊ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ရွစ္ရက္တာ သင္တန္း၌ လူ႔အခြင့္အေရး သင္တန္းနည္းျပအျဖစ္ ကိုေစာသန္းလႈိင္မွ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ   တရားမွ်တမႈ သင္တန္းနည္းျပ အျဖစ္ ကိုစိုင္းျမင့္သူမွ သင္တန္း ပို႕ခ်ေပးခဲ့သည္။ သင္တန္းကို သင္တန္းသူ ၂၀ ဦးႏွင့္ သင္တန္းသား သံုးဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ၎တို႔သည္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD)၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္း (USDP)၊ နာဂစာေပအဖြဲ႔၊ ေသြးလွဴရွင္အဖြဲ႔ စသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား မွ  အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသား ဘာသာသင္ၾကားေသာ ဆရာမ ႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားသည္ လိုင္းေနာင္၊ ထန္ရွန္းႏွင့္ နာဂတိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သင္တန္းပို႔ခ်ခဲ့ ေသာ လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္သည္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ား၊ အဓမၼလုပ္အားေပးေစခိုင္းမႈမ်ားအျပင္ လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္အနီးရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ နာဂ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားမွ ဆက္ေၾကးေတာင္းခံမႈမ်ား၊ တပ္သားသစ္ စုေဆာင္းမႈမ်ား စသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရ သည္။

မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ထိ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ (၁၁) ရက္တာ သင္တန္း၌ လူ႔အခြင့္အေရးသင္တန္းနည္းျပအျဖစ္ မဇြန္ပန္းမွ သင္တန္း ပို႔ခ် ေပးခဲ့ၿပီး လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈသင္တန္းနည္းျပ အျဖစ္ ကိုေက်ာ္ဦးမွ သင္တန္း ပို႕ခ်ေပးခဲ့သည္။ သင္တန္းကို သင္တန္းသူ ၂၄ ဦးႏွင့္ သင္တန္းသား ခုႏွစ္ဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ သင္တန္း တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ လူထု ဗဟိုျပဳစီမံကိန္းအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ျမစိမ္းေရာင္ ပရဟိတအဖြဲ႔ဝင္၊ ေက်းရြာတာဝန္ခံႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾက သည္။  သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားသည္ လီဆူ၊ ရ၀မ္ႏွင့္ ဂ်ိန္းေဖာ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သင္တန္းပို႔ခ်ခဲ့ေသာ ပူတာအို ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရ သည္။

သင္တန္းပို႕ခ်ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပါဝင္ၾကသူမ်ားကို အားေပး ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ အသိပညာမ်ားရရွိလာရန္ ရည္ရြယ္၍ စြမ္းေဆာင္ ရည္ ျမွင့္တင္ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

The Wings Institution မွ သင္တန္းသားမ်ားကို အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ သင္တန္း ပို႕ခ် ျခင္း

The Wings Institution မွ သင္တန္းသားမ်ားကို အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ သင္တန္း ပို႕ခ် ျခင္း

မတ္လ ၅ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔အထိ မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေမျမိဳ႕တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ သင္တန္းနည္းျပ ကိုဝဏၰႏြယ္သည္ The Wings Institution မွ သင္တန္းသား ၃၈ ဦးကို အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈသင္တန္းကို ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။

တအာင္းတိုင္းရင္းသားမ်ားကို အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ သင္တန္း ပို႕ခ် ျခင္း

တအာင္းတိုင္းရင္းသားမ်ားကို အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ သင္တန္း ပို႕ခ် ျခင္း

မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ လားရွိဴးၿမိဳ႕၌ တအာင္းအမ်ိဳးသမီး အဖဲြ႔အစည္း (TWO) ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ သင္တန္းနည္းျပ ကိုဝဏၰႏြယ္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ နမ့္စန္၊ေက်ာက္မဲႏွင့္ သီေပါျမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ တအာင္းတိုင္းရင္းသား သင္တန္းသူ ေျခာက္ဦး ႏွင့္ သင္တန္းသား ၁၄ ဦးတို႔ကို အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈသင္တန္းကို ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။

စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ တိုက္တြန္းျခင္း

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အလားအလာ ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပ ျပဳလုပ္ျခင္း

 

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအလားအလာ ေဆြးေႏြးပဲြ

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မ႐ွင္(MNHRC)ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအသင္း (AAPP)တို႔ ဦးေဆာင္၍ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအလားအလာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို မတ္လ ၉ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ထိ ေနျပည္ေတာ္႐ိွ မန္းျမန္မာဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မ႐ွင္(MNHRC)မွ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ တာ၀န္႐ိွသူမ်ား၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ အျငိမ္းစား အရာထမ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ(ICRC)မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား(CSOs)မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း ၄၉ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

Resident Program Director of the International Republican Institute မွ AAPP သို႔ လာေရာက္ေလ့လာ

Resident Program Director of the International Republican Institute မွ Mr. Jeremy Liebowitz ႏွင့္   ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ Resident Program Director of the International Republican Institute မွ Mr.Jeremy Liebowitz(Ph.D)သည္ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းရံုး (AAPP) သိုု႔ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး AAPP မွ ဖြင့္လွစ္ျပသထားသည့္ Memory of the Past ျပခန္းအား ေလ့လာၾကည့္ရႈခဲ့သည္။ ထိုု႔ေနာက္ Mr.Jeremy Liebowitz (Ph.D) အား AAPP မွ  တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုၾကည္ႏွင့္  မွတ္တမ္းႏွင့္သုေတသနဌာနတာဝန္ခံႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ဒုတိယ တာဝန္ခံ ကိုုေဇာ္မိုုးတို႔မွ လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး AAPP မွ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လက္ရွိလုုပ္ေဆာင္ေန ေသာ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အေထြေထြလႈပ္ရွားမႈမ်ား

ႏိုင္ငံတကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ေဟာေျပာပဲြတြင္ ပါဝင္ ေဟာေျပာ

ႏိုင္ငံတကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ေဟာေျပာပဲြတြင္ ပါဝင္ ေဟာေျပာ

ႏိုင္ငံတကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ မူဆယ္ျမိဳ႔၌ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး (KWAT) မွ Access to Justice & End Impunity Now ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ သင္တန္းနည္းျပ ကိုဝဏၰႏြယ္မွ Guest speaker အျဖစ္ပါဝင္ ေဟာေျပာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ မူဆယ္ျမိဳ႔၌ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး (KWAT) မွ Access to Justice & End Impunity Now ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ သင္တန္းနည္းျပ ကိုဝဏၰႏြယ္မွ Guest speaker အျဖစ္ပါဝင္ ေဟာေျပာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာမွ မဲေဆာက္ AAPP သို႔ လာေရာက္ ေလ့လာ

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေစာက္ၿမိဳ႕ွရွိ AAPP ျပခန္းကို ႏိုင္ငံတကာမွ လာေရာက္ ေလ့လာ

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)သို႔ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ တြင္ ေဟာင္ေကာင္မွ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသား ၁၅ ဦး၊ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ကေနဒါႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသား ၁၃ ဦးတို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ AAPP မွ မမိုးပန္းျဖဴမွ AAPP ၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေရးရာ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးခဲ့ၿပီး ျပခန္းတြင္း လိုက္လံရွင္းလင္း ျပသေပးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ AAPP တြဲဘက္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုၾကည္ႏွင့္  မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသနဌာန တာဝန္ခံႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ဒုတိယတာဝန္ခံ ကိုုေဇာ္မိုုးတို႔မွ လည္း ကေနဒါႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားကို လက္ရွိကာလ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားေပးခဲ့သည္။

ရပ္ေဂးအဆုိေတာ္ ကုိေစာဖုိးခြား AAPP ျပခန္းသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္

ရပ္ေဂးအဆုိေတာ္ ကုိေစာဖုိးခြား AAPP ျပခန္းသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္

မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ရပ္ေဂးအဆိုေတာ္ ကိုေစာဖိုးခြားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (AAPP)သုိ႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့သည္။ AAPP ၏ ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္မွ ျပခန္းအတြင္း ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ျဖတ္သန္းမႈ ပုံရိပ္မ်ားအား ရွင္းလင္း ျပသ ေပးခဲ့သည္။

စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္(MHAP)

ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္း

အပတ္စဥ္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႕တိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအသင္း(AAPP)၏ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Mental Health Assistance Program (MHAP) မွ ေကာင္ဆယ္လာ သံုးဦးသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္း သို႔ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ မတ္လ အတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြး အတတ္ပညာသင္ေက်ာင္း မွ အမ်ိဳးသမီး ေျခာက္ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြး ေပးခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း (MHAP) မွ ေကာင္ဆယ္လာ တစ္ဦးသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနသို႕ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ မတ္လအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနမွ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။

ထို႕ျပင္ အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔တိုင္း MHAP မွ စူပါဗိုက္ဆာ တစ္ဦးႏွင့္ ေကာင္ဆယ္လာ ငါးဦးသည္ ငွက္ေအာ္စမ္း လူငယ္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရွိသည္။ မတ္လအတြင္းတြင္ လူငယ္ ၁၇ ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။

မတ္လအတြင္းတြင္ MHAP မွ ေကာင္ဆယ္လာ ႏွစ္ဦးသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္၍ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ မတ္လအတြင္းတြင္ မသန္စြမ္းသူ ေလးဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။

မတ္လအတြင္းတြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ AAPP-MHAP အဖဲြ႕သည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ  ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ား၊ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား၊ လူကုန္ကူးျခင္း ခံရသူမ်ား၊ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းခံရသူမ်ား၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ခံစားေနၾကရသူမ်ားစသည့္ ထိခိုက္လြယ္သူမ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ ေကာင္ဆယ္လာ တစ္ဦးမွလည္း ပဲခူးၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ား၊ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္   အျခား ထိခိုက္လြယ္သူမ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေစာက္ၿမိဳ႕ရွိ MHAP မွ ေကာင္ဆယ္လာ သံုးဦးသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား၊ လူကုန္ကူးျခင္း ခံရသူမ်ား၊ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားကို ဆက္လက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။ မတ္လအတြင္း တြင္ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား သံုးဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာ အလုပ္သမား အမ်ိဳးသမီး ကိုးဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ခုႏွစ္ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။

 

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

တိ္တ္ႏုိင္ အတြင္းေရးမွဴး + ၉၅ (၀) ၉၄၂၈၀၂၃၈၂၈

ဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၉၅(၀) ၉၄၂ ၅၀၃ ၈၈၄၀

ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ +၉၅(၀) ၄၂၈ ၁၁၇ ၃၄၈

လစဥ္သတင္းလႊာေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Burmese Newsletter for March