ေအေအပီပီမွ ဇန္နဝါရီလအတြက္ လစဥ္သတင္းလႊာ

လူအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ

မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြမ်ားပို႔ခ်ေပးျခင္း

                               ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ပညာေရးတကၠသိုလ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) မွ ႀကီးမွဴး၍ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း (၇)ပဲြကို မြန္ျပည္နယ္၊ သထံုၿမိဳ႕ရွိ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ အစိုးရနည္းပညာ သိပၸံ(GTI)၊ ပညာေရးေကာလိပ္၊ အစိုးရနည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ ေမာင္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္၊ နည္းပညာ တကၠသိုလ္၊  တို႔တြင္လည္းေကာင္း၊ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပဲြ တစ္ပဲြကို ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ အစိုးရနည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္လည္းေကာင္း ေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့ ၿပီး ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားစုစုေပါင္း (၃၀၀၀) ဦး တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ AAPP မွ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ ကိုဝဏၰႏြယ္တို႔မွ AAPP အဖြဲ႔သားမ်ားႏွင့္​ ဦးစြာမိတ္​ဆက္​​ေပးၿပီး AAPP ျဖစ္ေပၚလာပံုႏွင့္ ​ေဟာ​ေျပာပြဲ

ျပဳလုပ္​ရျခင္​း၏ ရည္​ရြယ္​ခ်က္​မ်ားကို႐ွင္​းျပေပးခဲ့သည္။  ထို႔ေနာက္ ကိုဝဏၰႏြယ္၊ ကိုေအာင္သိန္းၾကည္(ကိုေနဝန္း-MYEO)တို႔မွ လူ႔အခြင့္​့အ​ေရး၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းပါ အခ်က္ (၃၀) တို႔ကို ပါဝါပြိဳင့္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္အေမးအေျဖမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ လူအခ်င္းခ်င္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ကာတြန္းတို တစ္ကားျပသၿပီး အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား စည္းကမ္းလိုက္နာ တတ္ေစရန္၊ တာဝန္ယူမႈရွိလာေစရန္၊ ေက်ာင္းပညာေရးကို ဆုံးခန္းတိုင္ ေအာင္ႀကိဳးစား ေစရန္တို႔ကို ႐ုပ္သံ ဇာတ္လမ္းတို မ်ား ျပသ၍ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားမွ သိလိုသည္မ်ားကို ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြး သူမ်ားမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။

ေဟာေျပာပြဲမ်ားၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္သူမ်ားၾကား လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား ျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ AAPP မွ အခ်က္ ၃၀ ပါ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း (UDHR) အိတ္ေဆာင္ စာအုပ္ မ်ားႏွင့္ ပိုစတာမ်ားကို ေဝငွခဲ့သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ သင္တန္း ပို႕ခ် ျခင္း

ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပင္းတယၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈသင္တန္း

ဇန္နဝါရီလအတြင္း၌ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအသင္း(AAPP)မွ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္  အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈသင္တန္း ႏွစ္ခုကို ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပင္းတယၿမိဳ႕ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕တို႔တြင္ ပို႔ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔မွ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔ထိ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပင္းတယၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ (၁၁) ရက္တာ သင္တန္း၌ လူ႔အခြင့္အေရးသင္တန္းနည္းျပအျဖစ္ မဇြန္ပန္းမွ သင္တန္းပို႔ခ် ေပးခဲ့ၿပီး လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ သင္တန္းနည္းျပ အျဖစ္ ကိုေက်ာ္ဦးမွ  သင္တန္းပို႕ခ်ေပးခဲ့သည္။ သင္တန္းကို သင္တန္းသူ ၁၁ ဦးႏွင့္ သင္တန္းသား ၁၇ ဦးတို႔တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကၿပီး ၎တို႔သည္ Youth Development Family၊ Future Light Community Youth Network၊ Future Light Youth Network၊ ဓႏုအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအသင္း(USDP)၊ ျဖဴစင္ေမတၱာ ပရဟိတကြန္ယက္၊ လမ္းျပႀကယ္၊ သုဓႏု ပရဟိတကြန္ယက္၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္(NLD) တို႔မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားသည္ ေတာင္ရိုး၊ ဓႏုႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သင္တန္းပို႔ခ်ခဲ့ေသာ ဓႏု ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္္ရေဒသ၊ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။

ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔ထိ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ (၁၂) ရက္တာ သင္တန္း၌ လူ႔အခြင့္အေရးသင္တန္းနည္းျပအျဖစ္ ကိုေနဝန္းမွ သင္တန္းပို႔ခ် ေပးခဲ့ၿပီး လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈသင္တန္းနည္းျပ အျဖစ္ ကိုစိုင္းျမင့္သူမွ သင္တန္း ပို႕ခ် ေပးခဲ့သည္။ သင္တန္းကို သင္တန္းသူ ကိုးဦးႏွင့္ သင္တန္းသား ၁၃ ဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ သည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားသည္ All Arakan Students’ and Youths’ Congress၊  ရခိုင္ျပည္နယ္ေတာင္သူ လယ္သမားသမဂၢ၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးကြန္ရက္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္

ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ ဘ၀အားမာန္(ေက်းရြာစာၾကည့္တိုက္မ်ား အသင္း)၊ အရကၡေဖါင္ေဒးရွင္း၊ Green lives၊ REP၊ KFGF၊ RWN၊ NYC/AYAC၊ MYNG၊ UAYU အဖဲြ႔တို႔မွ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ၾက ၿပီး ရခိုင္၊ ခမီးႏွင့္ ၿမိဳ တိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သင္တန္း ပို႔ခ်ခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မတရားဖမ္းဆီးမႈမ်ား၊ အဓမၼ လုပ္အားေပးခိုင္းေစမႈမ်ား၊ လာဘ္ေပး၊လာဘ္ယူမႈမ်ားႏွင့္ ခဲြျခား ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

သင္တန္းပို႕ခ်ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပါဝင္ၾကသူမ်ားကို အားေပး ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ အသိပညာမ်ားရရွိလာရန္ ရည္ရြယ္၍ စြမ္းေဆာင္ ရည္ ျမွင့္တင္ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ တိုက္တြန္းျခင္း

 

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး
ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရးရာေဆာင္၌ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္သိန္းအား ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ ေရးအသင္း(AAPP)၏ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတိတ္ႏိုင္၊ ျမန္မာျပည္ တာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ႏွင့္ မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသန တာဝန္ခံႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဒုတိယတာဝန္ခံ ကိုုေဇာ္မိုုးတို႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆံုပဲြကို ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး ဦးဘိုဘိုဦးႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရံုးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ သည္။
ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ လႊတ္ေတာ္ခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ လႊတ္ေတာ္ခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ လႊတ္ေတာ္ခ်င္းခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာသန္းဝင္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚထုေမ၊ အဖဲြ႔ဝင္ ဦးေဂ်ေယာဝူ၊ ေဒါက္တာ ဦးၾကြယ္ၾကြယ္ႏွင့္ ေဒါက္တာဝင္းျမင့္တို႔အား ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP) ၏ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတိတ္ႏိုင္၊ ျမန္မာျပည္တာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသနတာဝန္ခံႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဒုတိယတာဝန္ခံ ကိုုေဇာ္မိုးႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ေပးေရးအစီအစဥ္(MHAP) တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းတို႔မွ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ေရးရာေဆာင္၌ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထိုသို႔႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ အျခားရက္စက္၍ လူမဆန္ေသာ သို႔မဟုတ္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစေသာ ဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈဆန္႔က်င္ေရး ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ဥေပကၡာမျပဳေကာင္းေသာဘဝမ်ား အစီရင္ခံစာ စာအုပ္ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အစည္းအေဝးကိုတက္ေရာက္

ဥေပကၡာမျပဳေကာင္းေသာဘဝမ်ား အစီရင္ခံစာ စာအုပ္ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္

ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္၊ ေရးရာေဆာင္၌ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီႏွင့္ ျပန္လည္ကုစားေပးေလ်ာ္မႈ အလုပ္အဖြဲ႕တို႔မွ ျပဳလုပ္ေသာ “ဥေပကၡာမျပဳေကာင္းေသာ ဘဝမ်ား အစီရင္ခံစာ စာအုပ္”ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အစည္းအေဝး ကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)၏ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတိတ္ႏိုင္ႏွင့္ မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသနတာဝန္ခံႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား ေရး ဒုတိယတာဝန္ခံ ကိုုေဇာ္မိုးတို႔မွ  တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါအစည္းအေဝးသို႔ လႊတ္ေတာ္႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
အေထြေထြလႈပ္ရွားမႈမ်ား
The Wing Institute မွ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ား AAPPသုိ႔ လာေရာက္ေလ့လာ

The Wing Institute မွ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ား AAPP ျပခန္းကို ေလ့လာ

ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္ဦးေဆာင္ေသာ The Wing Institute မွ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသား ၂၁ ဦး သည္  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ ခဲ့ၾကၿပီး Memory of The Past ျပခန္းကို ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ AAPP ၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္(MHAP) တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းမွ ျပခန္းအား လိုက္လံရွင္းလင္းျပသခဲ့ သည္။ ထို႔ေနာက္ AAPP အတြင္းေရးမွဴး ဦးတိတ္ႏိုင္မွ AAPP ၏သမိုင္းေၾကာင္း၊ လက္ရွိ AAPP၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ၎၏ ေထာင္တြင္း ျဖတ္သန္းမႈမ်ားႏွင့္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးခဲ့ၿပီး၊ ကိုေက်ာ္စိုးဝင္း မွ MHAP အေၾကာင္းတို႔ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ေမးခြန္းမ်ားကို ျပန္လည္ေမးျမန္း ခဲ့ၿပီး ဦးတိတ္ႏိုင္ႏွင့္ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းတို႔မွ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပး ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာမွ မဲေစာက္ AAPP သို႔ လာေရာက္ ေလ့လာ

Asia Exchange Association မွ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကား

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေစာက္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)သို႔ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ လာေလာက္လည္ပတ္သူ ႏွစ္ဦး၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ Asia Exchange Association မွ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသား ၂၀ ဦး၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ကေနဒါႏိုင္ငံမွ လာေရာက္လည္ပတ္သူ ၁၀ ဦးႏွင့္ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ေဟာင္ေကာင္မွ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသား ရွစ္ဦးတို႔မွ လာေရာက္ခဲ့သည္။ AAPP မွ မမိုးပန္းျဖဴမွ AAPP လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ လက္ရွိကာလ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ေရးရာ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားေပးခဲ့ၿပီး ျပခန္းတြင္း လိုက္လံရွင္းလင္း ျပသေပးခဲ့သည္။

စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္(MHAP)

သင္တန္းပို႔ခ်ေပးျခင္း

Mental health awareness and self-care training ကို ပို႔ခ်ေပးျခင္း

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ (MHAP) တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တ မႈ သင္တန္း၌ Mental health awareness and self-care training ကို ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္   ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။

ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္း

အပတ္စဥ္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႕တိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအသင္း(AAPP)၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Mental Health Assistance Program (MHAP) မွ ေကာင္ဆယ္လာမ်ားသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနသို႕ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပး မႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ ဇန္နဝါရီလအတြင္းတြင္ MHAP မွ အမ်ိဳးသမီး ေကာင္ဆယ္လာ သံုးဦးသည္ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းမွ အမ်ိဳးသမီး သံုးဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ အမ်ိဳးသမီး ေျခာက္ဦးကို ဆက္လက္ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။ ထို႕ျပင္ ဇန္နဝါရီအတြင္း MHAP မွ အမ်ိဳးသမီး ေကာင္ဆယ္လာ တစ္ဦးသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဌာနမွ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။

ထို႕ျပင္ အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔တိုင္း MHAP မွ စူပါဗိုက္ဆာ တစ္ဦးႏွင့္ ေကာင္ဆယ္လာ ငါးဦးသည္ ငွက္ေအာ္စမ္း လူငယ္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရွိသည္။ ဇန္နဝါရီလအတြင္းတြင္ လူငယ္ ၁၇ ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီလအတြင္းတြင္ စူပါဗိုက္ဆာ တစ္ဦးႏွင့္ ေကာင္ဆယ္လာ ႏွစ္ဦးသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ရွိေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းမွ မသန္စြမ္းသူ ငါးဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။ ဇန္နဝါရီလအတြင္း မသန္စြမ္းသူ ႏွစ္ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလအတြင္းတြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ AAPP-MHAP အဖဲြ႕သည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ  ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား ႏွင့္   အျခားထိခိုက္လြယ္သူ မ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးခဲ့ သည္။ ထို႔ျပင္ ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ ေကာင္ဆယ္လာ တစ္ဦးမွလည္း ပဲခူးၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား၊ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္   အျခား ထိခိုက္လြယ္သူမ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေကာင္ဆယ္လာ တစ္ဦးမွ  နတ္ေမာက္ႏွင့္ ေတာင္တြင္းၾကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာ HIV လူနာမ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေစာက္ၿမိဳ႕ရွိ MHAP မွ ေကာင္ဆယ္လာမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား၊ လူကုန္ကူးျခင္းခံရသူမ်ား၊ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားကို ဆက္လက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။ ဇန္နဝါရီလအတြင္း အမ်ိဳးသမီး ရွစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား သံုးဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး ေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သမား အမ်ိဳးသမီး ၁၅ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ၁၄ ဦးတို႕ကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။

 

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

တိတ္ႏုိင္ အတြင္းေရးမွဴး +၆၆(၀) ၈၁၂  ၈၇၈ ၇၅၁ (ထိုင္း)၊

  + ၉၅(၀) ၉၄၂၈ ၀၂၃ ၈၂၈ (ျမန္မာ)

ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ +၉၅(၀) ၄၂၈၁၁၇၃၄၈

လစဥ္သတင္းလႊာေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Burmese Newsletter Template for January