ေအေအပီပီမွ ေမလအတြက္ သတင္းလႊာတင္ဆက္

lasho MHPA training

 

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအသင္း(ေအေအပီပီ) မွ လူ႔အခြင့္အေရး၊     လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္  အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈသင္တန္းကို ေမလ ၇ ရက္ေန႔မွ ေမလ ၁၇ ေန႔အထိ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္၌ လည္းေကာင္း၊ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၌လည္းေကာင္း သင္တန္းပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။

ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ သင္တန္း၌ လူ႔အခြင့္အေရး သင္တန္းနည္းျပအျဖစ္ ကိုေနဝန္းမွ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး လူ႔အခြင့္ အေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈသင္တန္း နည္းျပအျဖစ္ ကိုတင္မ်ိဳးထြဋ္မွ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ သင္တန္းကို ရွမ္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ တအာင္း လူငယ္မ်ား၊ လီဆူး၊ ကြတ္ခိုင္ႏွင့္ ပန္ကူ အမ်ိဳးသမီးကြန္ရက္တို႔မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ တေအာင္းပါတီမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖဲြ႕ အစည္းမွ အဖဲြ႕ဝင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ားအပါအဝင္ သင္တန္းသူ ၁၄ ဦး၊ သင္တန္းသား ၁၂ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၂၆ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားသည္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ တအာင္း၊ လီဆူးႏွင့္ ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သင္တန္း ပို႔ခ်ေပးခဲ့ေသာ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းျခင္း၊ မတရားဖမ္းဆီးျခင္းစသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ ေနၾကရသည္။

လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ သင္တန္း၌ လူ႔အခြင့္အေရး သင္တန္း နည္းျပအျဖစ္ ဦးေစာသန္းလႈိင္မွ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး လူ႔အခြင့္ အေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္း ေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ သင္တန္းနည္းျပအျဖစ္ ဦးစိုင္းျမင့္သူမွ သင္တန္းပို႔ခ် ေပးခဲ့သည္။ လားဟူအမ်ိဳးသား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီမွ လားဟူ အမ်ိဳး သား ၂၉ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၁၀ ဦးတို႔ သင္တန္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးခဲ့ေသာ လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္တြင္    လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းျခင္းမ်ား၊ အတင္းအဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္းေစျခင္းတို႔ကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရ သည္။

သင္တန္းပို႔ခ်ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ ေဆာက္ေရးတြင္ ပါဝင္ၾကသူမ်ားကို အားေပးျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ အသိ ပညာမ်ားရရွိလာရန္ ရည္ရြယ္၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ တိုက္တြန္းျခင္း

Czech visit to AAPP

                                                          ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ခ်က္ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီးမွ ေအေအပီပီျပခန္းသို႕ လာေရာက္ ေလ့လာၾကည့္႐ႈ

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ခ်က္ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး ေအေအပီပီျပခန္းသို႔ လာ ေရာက္ ေလ့လာၾကည့္ရႈ

ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ခ်က္ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Jaroslav DOLEČEK သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ)၏ Memory of the Past ျပခန္း အား လာေရာက္ေလ့လာ ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။ ေအေအပီပီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ သံအမတ္ႀကီးအား ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကၿပီး ေအေအပီပီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတိတ္ႏိုင္ႏွင့္ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုၾကည္တို႔မွ ျပခန္းအား လိုက္လံရွင္းျပခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ သံအမတ္ႀကီးအား ေအေအပီပီ၏ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။

Project 2049 မွ ေအေအပီပီ ျပခန္းသို႔ လာေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈ႔

project 2049

                                              ေအေအပီပီႏွင့္ Project 2049 တို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ Project 2049 မွ Rachael Burton ႏွင့္ Cherry Zahau တို႔သည္  ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (ေအေအပီပီ)ရံုးသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္၍ ေအေအပီပီ၏ “Memory of the Past” ျပခန္းအား ေလ့လာ ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေအေအပီပီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတိတ္ႏိုင္၊ တြဲဘက္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုၾကည္၊ ေအေအပီပီ ရန္ကုန္ရံုးတာဝန္ခံ ကိုေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ ေအေအပီပီ၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္း၊ မွတ္တမ္းႏွင့္သုေတသနတာဝန္ခံ၊ ႏုိင္ငံျခားေရး ဒုတိယတာဝန္ခံ ဦးေဇာ္မုိးတို႔ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး လူ႔ခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေအေအပီပီ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားစသည္တို႔အား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေအေအပီပီ၏ ျပခန္းအား Women’s Initiative Platform (WIP)အဖြဲ႔မွ လာေရာက္ ေလ့လာ

women intitative platform

                                                                          WIP အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေအေအပီပီျပခန္းတြင္း ေလ့လာ

ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ Women’s Initiative Platform (WIP) အဖြဲ႔အစည္းမွ မေလြးေႏြေႏွာင္း ဦးေဆာင္သည့္ ေက်ာင္းသူ (၁၇) ဦး သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ)၏ Memory of the Past ျပခန္းသို႔ လာေရာက္ ေလ့လာ ၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။ ေအေအပီပီ ရန္ကုန္ရံုးတာဝန္ ဦးအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ႏွင့္ မွတ္တမ္းႏွင့္သုေတသနတာဝန္ခံ၊ ႏုိင္ငံျခားေရး ဒုတိယတာဝန္ခံ ဦးေဇာ္မုိးတို႔မွ ျပခန္းတြင္း လိုက္လံရွင္းလင္းျပသခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေအေအပီပီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတိတ္ႏိုင္မွ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး သမိုင္း ေၾကာင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ ေထာင္တြင္းျဖတ္သန္းမႈ အေျခအေန၊ ေအေအပီပီ ျဖစ္ေပၚလာပံုႏွင့္ ေအေအပီပီ၏ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ေအေအပီပီ၏ စိတ္ဓာတ္ ပိုင္းဆိုင္ရာျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ (MHAP) တာဝန္ခံ ကိုေက်ာ္စိုး၀င္းမွ လည္း MHAP ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ သည္။ ေက်ာင္းသူမ်ားမွ သိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ရာ  ဦးတိတ္ႏိုင္၊ ဦးအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ ဦးေက်ာ္စိုး၀င္းႏွင့္ ဦးေဇာ္မုိးတို႔မွ ျပန္လည္ ေျဖၾကား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

DRL မွ ေအေအပီပီျပခန္းသို႔ လာေရာက္ေလ့လာ

DRL

                                                                                               ေအေအပီပီႏွင့္ DRL တို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔ တြင္ BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS, AND LABOR (DRL) မွ HENRIETTA S.LEVIN (FOREIGN AFFAIRS OFFICER) ဦးေဆာင္ေသာအဖဲြ႔သည္ ေအေအပီပီ၏ ျပခန္းသို႔လာေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈခဲ့သည္။ ျပခန္းတာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္ သည့္ ဦးေဇာ္မုိး၊ ဦးေက်ာ္စုိးဝင္းတုိ႔မွ ျပခန္းအတြင္း လွည့္လည္ျပသခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ အေျခအေနမ်ား အား ရွင္းလင္းျပသခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေအေအပီပီအတြင္းေရးမွဴး ဥိးတိတ္ႏုိင္၊ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘုိၾကည္တုိ႔ႏွင့္အတူ ရင္းႏွီး ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

AAPP ၏ Memory of The Past ျပခန္းအား ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ လာေရာက္ေလ့လာ

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) ၏ Memory of the Past ျပခန္းသို႔ ေမလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ အုိးေဝစာၾကည့္တုိက္ႏွင့္ ပညာဒါနသင္တန္းေက်ာင္း (သန္လ်င္)မွ ကိုမင္းေသြးသစ္ႏွင့္ မရတနာစုပုိခုိင္တုိ႔ ဦးေဆာင္သည့္ အဖဲြ႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ကုိပင္ေဟဂင္ တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးသည္လည္းေကာင္း လာေရာက္ ေလ့လာခဲ့သည္။ ေအေအပီပီ ျပခန္းတာဝန္ခံမ်ားမွ ျပခန္းအတြင္း လိုက္လံရွင္းလင္း ျပသေပးခဲ့သည္။

စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး အသင္း(AAPP) ၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Mental Health Assistance Program (MHAP) မွ ေကာင္ဆယ္လာမ်ားသည္ အပတ္စဥ္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြး အတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနသို႔ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ ရွိသည္။

ေမလအတြင္းတြင္ MHAP မွ အမ်ိဳးသမီး ေကာင္ဆယ္လာ ေလးဦး သည္ အမ်ိဳးသမီးသက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းမွ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၁၁ ဦးအား  ဆက္လက္၍ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပး လွ်က္ရွိသည္။  ထို႔ျပင္ ေမလအတြင္းတြင္ MHAP မွ အမ်ိဳးသမီး စူပါဗိုက္ဆာ တစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ေကာင္ဆယ္လာ ႏွစ္ဦးသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနမွ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ အမ်ိဳးသမီး သံုးဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္သည္။

ထို႔ျပင္ MHAP မွ စူပါဗိုက္ဆာ တစ္ဦးႏွင့္ ေကာင္ဆယ္လာ ငါးဦးသည္ ငွက္ေအာ္စမ္း လူငယ္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔တိုင္း သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရး အတြက္ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရွိသည္။ ေမလ အတြင္းတြင္ လူငယ္ ၁၁ ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ လူငယ္ ၁၂ ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပး လွ်က္ရွိသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေစာက္ၿမိဳ႕ရွိ MHAP အဖဲြ႕သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား၊ လူကုန္ကူးျခင္းခံရသူမ်ား၊ လိင္အလုပ္သမားမ်ား၊ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားကို ဆက္လက္ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။ ေမလအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာ အလုပ္သမား အမ်ိဳးသမီး ၁၂ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား သံုးဦးတို႔ကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။

ေမလအတြင္းတြင္ AAPP-MHAP အဖြဲ႕သည္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ မေကြး၊ ပဲခူးႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေစာက္ၿမိဳ႕မွ ကလိုင္းယန္႔ ၁၀၂ ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးခဲ့ၿပီး ကလိုင္းယန္႔ ၄၁ ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီး ေျမာက္ခဲ့သည္။

ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ စိမ္းလန္းစိုေျပဥယ်ာဥ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ Mental Health and Psycho Social Support working group (MHPSS –WG) အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႕ ေအေအပီပီ၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔ႏွင့္ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Community Partners International (CPI) ရံုးတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ Asia Pacific Research for Mental Health Services (ASPiRE-MHS) အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြသို႔  ေအေအပီပီ၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းႏွင့္ CETA သင္တန္းနည္းျပ ႏွစ္ဦး တို႔တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

တိတ္ႏုိင္ အတြင္းေရးမွဴး +၆၆() ၈၁၂ ၈၇၈ ၇၅၁

ဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၆၆() ၈၁၉ ၆၂၈ ၇၁၃

ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ +၉၅(၀) ၄၂၈ ၁၁၇ ၃၄၈

လစဥ္သတင္းလႊာအားေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ May Burmese Newsletter