ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) ႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနေတြ႔ဆုံ

31675836_1561035940675812_7982449194973528064_n

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) တို႔ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔ မြန္းလႊဲ ၃ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဒါက္တာ သီတာလွ (ကုသေရး ဒု-ညႊန္ခ်ဳပ္)၊ ေဒါက္တာေသာင္းလႈိင္(ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဒု-ညႊန္ခ်ဳပ္)၊ ေဒါက္တာထက္လင္း၊ ေဒါက္တာဟန္နီဝင္း၊ ေအေအပီပီမွ ကိုေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ (ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ)၊ ကိုေက်ာ္စိုးဝင္း (စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဉ္ တာဝန္ခံ) တို႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ၾကပါသည္။

31520605_10216260807091645_4544366812699033600_n