ေအေအပီပီမွထုတ္ျပန္သည့္ ဇန္နဝါရီလအတြက္ လစဥ္သတင္းလႊာ

news 1

                                        AAPP တြဲဘက္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုၾကည္မွ ေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကား

ပဲခူးတုိင္း၊ သနပၸင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး အသိပညာေပး ေဆြးေႏြး ပဲြ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း

ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႕တြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ သနပၸင္ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားအား အေျခခံ လူ႔အခြင့့္အေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲ (တစ္ရက္ တာ)ကို ႀကီးမႉးက်င္းပ ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သနပၸင္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးသန္းႏိုင္မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား ေပးခဲ့ၿပီး AAPP တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး ဦးဘိုၾကည္မွ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးခဲ့သည္။ ဆရာ ေစာသန္းလႈိင္မွ လူ႔အခြင့့္အေရးအေၾကာင္းမ်ား၊ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း (UDHR)၊ အခ်က္ ၃၀၊ ဆရာ ဦးရဲေအာင္မွ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ တို႕ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း ေျပာၾကား ေပးခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသို႕ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မႉးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္း (၁၂၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ AAPP မွ ကိုေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ ကိုဝဏၰႏြယ္၊ ကိုေက်ာ္ဦး၊ ကိုမ်ိဳးထြန္း၊ ကိုေဇာ္မိုး၊ ကိုခင္ေမာင္ဝင္း၊ ကိုတင့္ထူးလြင္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္း၊ အေရွ႕ျခမ္း ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖဲြ႕မွ ဦးဘိုေတာက္တို႔မွ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ပါဝင္အား ျဖည့္ ကူညီေပးခဲ့ၾကသည္။ ထို႕ျပင္ AAPP မွ UDHR အိတ္ေဆာင္စာအုပ္မ်ား၊ ပိုစတာမ်ား ေဝငွခဲ့သည့္အျပင္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နည္းဥပေဒ၊ အခန္း (၄) ကိုလည္း ေဝငွခဲ့ပါ သည္။

မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္း တင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရား မွ်တမႈ သင္တန္း ပို႕ခ်ေပးျခင္း

news 3

          မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ပို႕ခ်ေသာ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ သင္တန္း

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မူမွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာတရားမွ်တမူ သင္တန္းကို လစဥ္ ပို႕ခ် ေပးလွ်က္ရွိသည္။ မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၌ ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္ေန႕မွ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႕ အထိ ၁၁ ရက္တာ သင္တန္း တစ္ခုကို လည္းေကာင္း၊  ကခ်င္ျပည္နယ္ ပူတာအိုၿမိဳ႕၌ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႕မွ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႕ အထိ ၁၁ ရက္တာ သင္တန္း တစ္ခုကို လည္းေကာင္း က်င္းပျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သင္တန္း၌ သင္တန္း နည္းျပမ်ားအျဖစ္ လူ႕အခြင့္အေရးသင္တန္းနည္းျပ မဇြန္ပန္း ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မူဆိုင္ရာ မွတ္တမ္း တင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမူ သင္တန္း နည္းျပ ကိုစိုင္းျမင့္သူတို႕မွ သင္တန္းပို႕ခ်ေပးခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီး ၁၅ ဦး ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ၁၉ ဦးတို႕ သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားသည္ မြန္ျပည္ရယ္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကြန္ရက္၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္၊ မြန္ လူငယ္ အဖဲြ႕တို႕မွ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ   အဖြဲ႕ဝင္ မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး  မြန္၊ ဗမာ ႏွင့္ ကရင္ တိုင္းရင္းသား မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

news 2

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ပူတာအိုၿမိဳ႕တြင္ပို႕ခ်ေသာ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ သင္တန္းတြင္ သင္တန္း တက္ေရာက္သူမ်ားမွ ပါဝင္ ေဆြးေႏြး

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ပူတာအိုၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သင္တန္း၌ သင္တန္း နည္းျပမ်ားအျဖစ္ လူ႕အခြင့္အေရးသင္တန္းနည္းျပ ကိုေနဝန္း ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မူဆိုင္ရာ မွတ္တမ္း တင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမူ သင္တန္း နည္းျပ ကိုေက်ာ္ဦးတို႕မွ သင္တန္းပို႕ခ်ေပးခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီး ၁၀ ဦး ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ၁၃ ဦးတို႕ သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ သင္တန္း တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ ဘာသာေရး အသင္းအဖြဲ႔၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္း၊ ကေလးသူငယ္ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး စိတ္ပါ၀င္စားသူ တစ္ဦးခ်င္းစီ လည္း သင္တန္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ သင္တန္း တက္ေရာက္သူ အမ်ားစုမွာ လီဆူ၊ ရ၀မ္၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္း ( ခႏၱီး)၊ တိုင္းရင္း သားမ်ားျဖစ္ႀကသည္။ သင္တန္းပို႕ခ်ခဲ့ေသာ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ က်ိဳက္မေရာေဒသတြင္ လယ္ယာ ေျမသိမ္းဆည္းျခင္းမ်ားရွိခဲ့သည္။ ထုိ႕ျပင္ ေက်ာက္မိုင္း စီမံကိန္းမ်ား ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား က်န္းမာေရး ထိခိုက္ျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ ရွားပါး ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား လူကုန္ကူးခံရ ျခင္းမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္။ ပူတာအိုေဒသသည္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊၊ ပညာေရး နိမ့္က်မႈရွိေနၿပီး လူငယ္ အမ်ားစုမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲလွ်က္ရွိသည္။

သင္တန္းပို႕ခ်ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ ေဆာက္ေရးတြင္ ပါဝင္ၾကသူမ်ားကို အားေပးျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ အသိ ပညာ မ်ားရရွိလာရန္ စြမ္းေဆာင္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္

ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္းအစီအစဥ္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအသင္း(AAPP) ၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Mental Health Assistance Program (MHAP) မွ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဌာနႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းသို႕ အပတ္စဥ္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႕တိုင္း သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရး အတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈမ်ား  ျပဳလုပ္လွ်က္ ရွိသည္။

ဇန္နဝါရီလအတြင္းတြင္ MHAP မွ အမ်ိဳးသမီး ေကာင္ဆယ္လာသံုးဦး သည္ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းမွ အမ်ိဳးသမီး သံုးဦးကို  ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးမႈၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့၍ အမ်ိဳးသမီး ရွစ္ဦးအား  ဆက္လက္၍ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။  ထို႕ျပင္ MHAP မွ အမ်ိဳးသမီး စူပါဗိုက္ဆာ တစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ေကာင္ဆယ္လာ ငါးဦးသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဌာနမွ အမ်ိဳးသမီး သံုးဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ယခု လက္ရွိတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၁၀ ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး ေပးလွ်က္ရွိသည္။

ထို႕ျပင္ MHAP မွ ေကာင္စယ္လာမ်ားသည္ ငွက္ေအာ္စမ္း လူငယ္ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းသုိ႔လည္း အပတ္စဥ္ တနလၤာ ေန႔တိုင္း သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္း ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ဇန္နဝါရီလတြင္ MHAP မွ ေကာင္စယ္လာ ေျခာက္ဦးမွ လူငယ္ ၁၁ ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီလအတြင္းတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေစာက္ၿမိဳ႕ရွိ MHAP အဖြဲ႕မွ ေကာင္ဆယ္လာ သံုးဦးသည္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာ အလုပ္သမား အမ်ိဳးသား ခုႏွစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး သံုးဦးတို႕ကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ပါ သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ယခုလက္ရွိတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာ အလုပ္သမား အမ်ိဳးသမီး ၁၀ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ၁၀ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၂၀ ဦးတို႕ကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။

 

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
တိတ္ႏုိင္အတြင္းေရးမွဴး +၆၆() ၈၁၂၈၇၈၇၅၁

ဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၆၆() ၈၁၉၆၂၈၇၁၃

ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ +၉၅() ၄၂၈ ၁၁၇ ၃၄၈

လစဥ္သတင္းလႊာေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Newsletter (Burmese Template)