အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠဌႏွင့္အဖဲြ႔ ခ်က္ႏုိင္ငံသုိ႔ေလ့လာေရးထြက္ခြာ.

IMG_2767

ဦးေအးသာေအာင္(အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠဌ) ဦးေဆာင္ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိမ္းေဆြ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမ်ိဳးႏုိင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း မွ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴးဦးဘိုၾကည္၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ)ဦးေအာင္မ်ဳိးေက်ာ္ႏွင့္အဖဲြ႔သည့္ ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံသုိ႔ေလ့လာေရးခရီးအျဖစ္ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ ၂၀၁၇ ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္မွ ထြက္ခြာသြားၾကပါသည္။ အဆုိပါေလ့လာေရးအဖြဲ႕အား ရန္ကုန္တုိင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႏွင့္ ဒုဥကၠဌတုိ႔မွ ေလဆိပ္သုိ႔လုိက္ပါပို႔ေဆာင္ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။

unnamed (1)