ခ်က္ႏိုင္ငံျခားေရး ဒုတိယဝန္ႀကီး Mr Vaclav Kolaja ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

IMG_2984

၄-၉-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ခ်က္ႏိုင္ငံေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔လည္ ၃ နာရီအခ်ိန္တြင္ ခ်က္ႏိုင္ငံျခားေရး ဒုတိယဝန္ႀကီး Mr Vaclav Kolaja မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယက၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေအးသာေအာင္ဦးေဆာင္ေသာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕အား ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနအစည္းအေဝးခန္းမတြင္လက္ခံေတြ႕ဆံုၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိစမ်ား၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးကိစၥမ်ားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

IMG_2977