ခ်က္ေလ့လာေရးအဖဲြ႔ Pankrac အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔သြားေရာက္ေလ့လာ

IMG_3229

၆ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီ တြင္ အက်ဥ္ဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ခ်ဳပ္ Simon ႏွင့္အဖဲြ႕သည္ ေလ့လာေရးအဖဲြ႕ ၫႊန္ခ်ဳပ္ရံုးအစည္းအေဝးခန္းမတြင္လက္ခံေတြ႕ဆံုၿပီး ခ်က္ႏိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္စနစ္အားရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ခ်က္ႏိုင္ငံ ပရပ္ၿမိဳ႕ Pankrac အက်ဥ္းေထာင္တြင္းသို႔ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွလိုက္လံျပသခဲ့သည္ ပထမႏွစ္ပံုသည္ ၁၉၈၇ခုႏွစ္တြင္ ေထာင္တြင္းအသတ္ခံခဲ့ရေသာ ဂရိ orthodox ဘုန္းေတာ္ႀကီး အား ေထာင္အျပင္နံရံတြင္အထိမ္းအမွတ္ျပဳလုပ္ေပးထားသည္တုိ႔ကိုေလ့လာခြင့္ရခဲ့ပါသည္။

IMG_3230