ေအေအပီပီ လစဥ္သတင္းလႊာ မတ္လ၂၀၁၇

လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြမ်ားပို႕ခ် ေပးျခင္း

chin HR awarness on mar

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕တြင္ AAPP အဖြဲ႕ဝင္ ကိုဝဏၰႏြယ္မွ လူ႕အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာ၊ပို႕ခ်

လူထုတြင္း လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေဟာေျပာ၊ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ပို႕ခ်ေပး ျခင္း

မတ္လတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (AAPP) မွ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာေဆြးေႏြး ပြဲ ေပါင္း ၁၃ ပြဲကို လူထုတြင္းတြင္ ေဟာေျပာ၊ေဆြးေႏြး၊ ပို႕ခ်ေပး ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေဟာေျပာ၊ ေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း ရွစ္ပဲြကို တနလာၤရီတိုင္း၊ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ ေက်းရြာ ရွစ္ရြာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း ႏွစ္ပြဲကို စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ တမူးၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ ေစ်းႏွစ္ ေစ်းႏွင့္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြ တစ္ပြဲကို ကေလးၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ ဆရာ ေတာ္ႀကီး ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းတြင္ လည္းေကာင္း ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ပြဲကို သထံုၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ ေက်းရြာ တစ္ရြာတြင္ လည္း ေကာင္း၊ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြ တစ္ပဲြကို ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕ရွိ စိန္႕ပီတာ ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းတြင္လည္းေကာင္း ပို႕ခ်ေပးခဲ့ သည္။ ထိုသို႕ ေဟာေျပာ ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ လူငယ္ ကြန္ရက္မွ မစံပယ္ျဖဴ။ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ ၈၈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွ ကိုတင့္လြင္၊ KNU အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဖဒိုထြန္းဦး၊ KNU တပ္မဟာ၁၊ တပ္ရင္း ၂ မွ တပ္ရင္းမႉး ဗိုလ္ခ်စ္သူ၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ ကိုေစာေက်ာ္မိုး၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ေစ်းတာဝန္ခံမ်ား၊ ဘုရားေက်ာင္းတာဝန္ခံ မ်ားတို႕မွ  ပူးေပါင္းပါဝင္ ကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳ လုပ္ရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ကိုဆန္႕က်င္ေသာ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ားကို တားဆီး ကာကြယ္ႏိုင္ရန္၊ ႏိုးၾကားတက္ၾကြၿပီး စည္းကမ္းျပည္႕ဝေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ေစရန္တို႕ျဖစ္သည္။ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပဲြတြင္ အဓိကအားျဖင့္ သက္ငယ္ မုဒိမ္းမႈမ်ား မျဖစ္ပြားေအာင္ ကာကြယ္ေရး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္းပါ အခြင့္အေရး မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို နားလည္ေစေရးတို႕ကို ေဟာေျပာၾကပါသည္။ ထိုေဟာေျပာပဲြမ်ားကို ဦးေဆာင္ေဟာေျပာသူမ်ားမွာ AAPP ရန္ကုန္ရံုး တာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ AAPP လူ႕အခြင့္အေရး သင္တန္းဆရာ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးဝဏၰႏြယ္၊ ဦးေက်ာ္ဦး၊ ဦးမ်ိဳးထြန္းတို႕မွ ဦးေဆာင္ ေဟာေျပာခဲ့ၾကသည္။ ထို႕ျပင္ ပုေလာ လူငယ္ကြန္ရက္မွ မစံပယ္ျဖဴႏွင့္ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ ၈၈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္းတို႕မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဟာေျပာခဲ့ၾကသည္။  ထိုေဟာ ေျပာေဆြးေႏြးပဲြမ်ားသို႕ ေက်းရြာအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ရြာသူ၊ ရြာသား မ်ား၊ ေစ်းသူ၊ ေစ်းသားမ်ား၊ ေဒသခံမ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။ ေဟာေျပာပြဲၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္သူမ်ားၾကား လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတ မ်ား ျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ AAPPမွ အခ်က္ ၃၀ ပါ အျပည္ ျပည္ဆ္ိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ေဝငွခဲ့သည္။

ထို႕ျပင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ လူ႔အခြင့္အေရးသင္တန္းဆင္းမ်ား စုစည္းဖဲြ႔စည္းထားသည့္ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေရးအဖဲြ႔မွ တနသၤာရီ တုိင္း၊ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ ျပင္ဘုငယ္ေက်းရြာႏွင့္ ပဲ့ေထာက္ရြာတို႕ တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပဲြျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ AAPP မွ လိုအပ္သည့္ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား ပံ့ပိုး၊ ကူညီ ေပးခဲ့ ပါသည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာတရားမွ်တမႈသင္တန္းပို႕ခ်ျခင္း

Thahtoon HR

မြန္ျပည္နယ္၊ သထံုခရိုင္၊ KNU တပ္မဟာ ၁၊ တပ္ရင္း တြင္ က်င္းပေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာတရားမွ်တမႈသင္တန္း၌ AAPP ရန္ကုန္ရံုး တာဝန္ခံ ကိုေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္မွ သင္တန္းပို႕ခ်

တနသာၤရီတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၊ တို႕တြင္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ သင္တန္းမ်ားပို႕ခ်၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္

လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူး ေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ သင္တန္းကို ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ားကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအသင္း(AAPP) မွ လစဥ္ ပို႕ခ်ေပးလ်က္ ရွိရာ မတ္လတြင္းတြင္ AAPP မွ ၁၁ ရက္ၾကာသင္တန္းတစ္ခုႏွင့္ ၁၂ ရက္ၾကာသင္တန္းႏွစ္ခုတို႕ကို ပို႕ခ်ေပးခဲ့သည္။ မတ္လ  ၇ ရက္ေန႔မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ ပို႕ခ်ခဲ့ေသာ ၁၂ ရက္ၾကာသင္တန္းကို တနသၤာရီ တိုင္း၊ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႕မွ ၂၆ ရက္ေန႕ထိ ပို႕ခ်ခဲ့ေသာ ၁၁ ရက္ၾကာ သင္တန္းကို စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး၊ တမူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႕မွ ၃၁ ရက္ေန႕ထိ ပို႕ခ်ခဲ့ေသာ ၁၂ ရက္ၾကာ သင္တန္းကို မြန္ျပည္နယ္၊ သထံု ခရိုင္၊ KNU တပ္မဟာ ၁၊ တပ္ရင္း ၂ တြင္လည္းေကာင္း  က်င္းပခဲ့ သည္။

တနသၤာရီတိုင္း၊ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ သင္တန္း၌ သင္တန္းနည္းျပမ်ားအျဖစ္ AAPP ၏ လူ႕အခြင့္အေရးသင္တန္းဆရာ မဇြန္ပန္း၊ လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ သင္တန္းဆရာ ကိုစိုင္းျမင့္သူတို႕မွ သင္တန္းပို႕ခ် ေပးခဲ့သည္။ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ NLD အဖဲြ႕ဝင္မ်ား၊ ၈၈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အဖဲြ႕ဝင္၊ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာ၊ ဝန္ထမ္း ႏွင့္ လူမႈအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားအပါအဝင္ သင္တန္းသား ၂၂ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ တမူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ သင္တန္း၌ သင္တန္း နည္းျပမ်ားအျဖစ္ AAPP ၏ လူ႕အခြင့္အေရးသင္တန္းဆရာ ကိုေနဝန္း၊ လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ သင္တန္းဆရာ ကိုေက်ာ္ဦးတို႕မွ သင္တန္းပို႕ခ်ေပးခဲ့ သည္။ NLD အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ကရုဏာ လူငယ္အဖဲြ႕၊ စႏၵာကူး လူငယ္ အဖြဲ႕၊ တမူးလူငယ္ကြန္ရက္၊ လူငယ္ သာေရး၊ နာေရးအဖဲြ႕၊ နာေရး ကူညီမႈအဖဲြ႕၊ လူမႈေရးရာ အဖဲြ႕အစည္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ မ်ားအပါအဝင္ သင္တန္းသား ၂၉ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။  တက္ ေရာက္သူမ်ားသည္ ဗမာ၊ ကူကီး၊ ခ်င္းႏွင့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾက သည္။

မြန္ျပည္နယ္၊ သထံုခရိုင္၊ KNU တပ္မဟာ ၁၊ တပ္ရင္း ၂ တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ သင္တန္း၌ သင္တန္းနည္းျပမ်ားအျဖစ္ AAPP ၏ လူ႕အခြင့္အေရးသင္တန္း ဆရာ ကိုေစာသန္းလႈိင္၊ လူ႕အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ သင္တန္းဆရာ ကိုစိုင္းျမင့္သူတို႕မွ သင္တန္း ပို႕ခ် ေပးခဲ့သည္။ KNU အဖဲြ႕ဝင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးတို႕ အပါ အဝင္ ၂၃ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

မတူညီေသာ ေဒသဆိုင္ရာ အေျခ အေနမ်ားအေပၚ မႈတည္၍ သင္တန္းမ်ားအား ပို႕ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းပို႕ခ်ေပးခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ နယ္မ်ား၌ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ မတရား ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ ေႏွာင္ျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ လူကုန္ကူးျခင္း၊ တရားစီရင္ ေရးတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားရွိျခင္း၊ တို႕အပါအဝင္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႕တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕၊ စိန္႕ပီတာ ကက္သလစ္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ျပဳလုပ္ေသာ ကက္သလစ္ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာလံုး ဆိုင္ရာ လူငယ္ ေတြ႕ဆံုပြဲႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုေတာင္းပြဲ တက္ေရာက္ လာေသာ လူငယ္ ၅၅၀ ေက်ာ္အား AAPP မွ ကိုဝဏၰႏြယ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ် တမႈကို တစ္နာရီခဲြၾကာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။

သင္တန္းပို႕ခ်ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပါဝင္ၾကသူမ်ားကို အားေပးျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ အသိပညာမ်ားရရွိလာရန္ ရည္ရြယ္၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပး ျခင္းျဖစ္သည္။

စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းႏွင့္တိုက္တြန္းျခင္း

AAPP and Pegu

AAPP ႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႏွင့္အဖဲြ႔ေတြ႔ဆုံ

မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႕တြင္ ပဲခူးတိုင္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ရံုးခန္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ရင္၊ ဒုဥကၠ႒ ဦးၾကည္ဇင္၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ေက်ာ္တို႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (AAPP)မွ ကိုေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ ကိုလြင္မိုးျမင့္၊ ပဲခူးတိုင္း အေရွ႕ျခမ္း၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕တို႕ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုအဆက္ဆက္ က်ဆံုးရဲေဘာ္မ်ား အတြက္ ဂုဏ္ျပဳေက်ာက္တိုင္စိုက္ထူေရးေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ေပၚထြန္းလာေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ AAPP မွေဆြးေႏြး

မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႕ႏွင့္ ၃၁ ရက္ေန႕တို႕တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုန္ သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈ၊လက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္(UMFCCI)၌ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာေရး ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုၾကည္မွ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ခ်က္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြး

AAPP and Chez

မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ခ်က္ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္း သားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)   မွ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုၾကည္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ခ်က္ႏိုင္ငံအသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေလ့ လာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

လူ႕အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားဖိုရမ္(HRDF)

မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ စင္ထရယ္ဟိုတယ္၌ လူ႕အခြင့္ အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား ဖိုရမ္(HRDF) ကို က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။ ထိုဖိုရမ္၌ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လံုၿခံဳမႈကို ကာ ကြယ္ေပးေရး ဥပေဒႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ မ်ားအေပၚ ထိုဥပေဒ၏ အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ HRDF ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ အဖဲြ႕ဝင္ ကိုေဇာ္မိုးမွ ထိုဖိုရမ္၌ သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ကုိဖုန္းေမာ္ကုိစုိးႏုိင္က်ဆုံးျခင္း ၂၉ ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနား

မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ကုိဖုန္းေမာ္ – ကုိစုိးႏုိင္ က်ဆုံးျခင္း ၂၉ ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားကုိ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ စုေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခမ္းအနားသုိ႔ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ အတြင္း ေရးမွဴး ဦးတိတ္ႏိုင္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့သည္။

OHCHR ႏွင့္ အစည္းအေဝး

မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႕တြင္ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုး(OHCRHR) ႏွင့္ အစည္းအေဝးအား ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္း သားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ ကိုေဇာ္မိုးမွ တက္ေရာက္ ခဲ့သည္။ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားမွ မိမိတို႔ အဖြဲ႔အစည္းမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိရေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ OHCHR အားအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ ေနာက္ AAPP မွ ေရးသားေပးပို႔ေသာ အၾကံျပဳ စာတမ္းအားေပးအပ္ ခဲ့ၿပီး ထိုစာတမ္းပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ေသာ မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ ေႏွာင္ျခင္းအေျခအေန၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ဆက္လက္ တည္ရွိေနမႈ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေသာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖၚျခင္းအတြက္ အတားအဆီး ျဖစ္ေနေသာအရာ မ်ား၊ ႏိုင္ငံအတြင္းစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္ကုစားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အားနည္းမႈ စသည္တို႔အားေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ျပင္ AAPP မွ OHCHR အား အၾကံျပဳေသာ အခ်က္မ်ားအားလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

 ျပန္လည္ ျပစုပ်ိဳးေထာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပဲြ

မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႕တြင္ ND-Burma ရံုး၌ ျပန္လည္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အစည္းအေဝး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားမွ ျပန္လည္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထိုအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲကို ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) အဖဲြ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ကိုေဇာ္မိုး၊ ကိုဝဏၰႏြယ္ႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုရဲေအာင္၊ ကိုသြင္လင္းေအာင္၊ မသက္သက္ေအာင္ႏွင့္ ကိုဟန္ႀကီးတို႕မွ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။ AAPP မွ ျပန္လည္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္သည့္အေနျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ပဲခူး တိုင္း လႊတ္ေတာ္တို႕၌ ေဆြးေႏြးခြင့္ရခဲ့ျပီး၊ မႏၱေလးတြင္ လူ႕မႈ အေျချပဳ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား (Civil Society)ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အစည္းအေ၀း တစ္ခုတြင္ ျပန္လည္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး (Reparation) အေၾကာင္းအား ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ NLD အမတ္တစ္ဦးမွ အရမ္းေစာလြန္းေနေသးေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ AAPP မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ (MNHRC) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစာတမ္းကို ဧၿပီ သို႕မဟုတ္ ေမလတြင္ ထုတ္ေဝရန္ ျပင္ဆင္ လ်က္ရွိသည္ကို တင္ျပခဲ့သည္။ ေနာက္တႀကိမ္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြအား ဇြန္လတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ လ်ာထားခဲ့ သည္။

TAF Violence Monitoring Roundtable အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ Asia Foundation မွ ဦးေဆာင္၍ Violence Monitoring Roundtable အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲအား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဤေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (AAPP) ႏွင့္အတူ SHALOM, UNFPA, KSPMN, TWU, UNHCR, NP, MPM, CDNH, JMC-TSC, ND-Burma, TSYU, Tagaung Institute, TAF တို႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ ေရာက္ခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တက္ေရာက္လာၾကေသာအဖြဲ႕မ်ားထဲ မွ မိမိတို႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူစု ေဆာင္းပံု၊ မွတ္တမ္းတင္ပံု၊ ထိန္းသိမ္းထားပံုမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ သည္။ ထို႔ေနာက္ Asia Foundation မွ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္ တြင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္မည့္ Violence Monitoring အားေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္

ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေရးလုပ္ငန္း၏ ရလဒ္မ်ားကို အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္  ဆန္းစစ္၊သံုးသပ္ရာတြင္ တိုးတက္မႈရွိရန္အတြက္ ဂြ်န္ေဟာ့ကင္း တကၠသိုလ္(JHU) ကြင္းဆင္း သုေတသနအဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သည့္ epi-info data analysis upgrade training သင္တန္းကို AAPP ၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေရး (ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေရး) အစီ အစဥ္မွ တာ၀န္ခံျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္စိုး၀င္းႏွင့္ ေကာင္ဆယ္လာ ဦးမိုးျမင့္ တို႕တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ AAPP၏ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္မွ ေကာင္ဆယ္လာမ်ားသည္ ငွက္ေအာ္စမ္းရွိ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းသို႕ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ခဲ့သည္။ ယခုလက္ရွိတြင္ သင္တန္း ေက်ာင္း၌ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးရန္ အသက္အရြယ္ျပည့္မွီသူ ၂၆ ဦးရွိ သည္။ ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ဦးမွ AAPP ေကာင္ဆယ္လာမ်ားအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုခဲ့ၿပီး ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး ေပးရန္အတြက္ သီးသန္႕ေနရာႏွင့္ လိုအပ္သည္မ်ားကို စီစဥ္ေပးခဲ့ သည္။ AAPP ေကာင္ဆယ္လာ ေျခာက္ဦးမွ ထိုေက်ာင္းတြင္ ေနထိုင္ သူ ၁၂ ဦးအား အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႕တိုင္း ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပး လ်က္ရွိသည္။  လာမည့္အပတ္မ်ားတြင္ ၁၂ ဦးထက္ပို၍ ေဆြးေႏြးေပး သြားမည္ျဖစ္သည္။

AAPP တည္ေထာင္ျခင္း ၁၇ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ေန႕

AAPP 17 year

၁၇ ႏွစ္ျပည့္ AAPP အထိမ္းအမွတ္ေန႕တြင္ AAPP တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုၾကည္ႏွင့္ MHAP တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းတို႕ ငွက္ေအာ္စမ္းလူငယ္ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ အားကစားပစၥည္းမ်ား သြားေရာက္ လွဴဒါန္း

မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႕သည္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) စတင္တည္ေထာင္သည့္ (၁၇) ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ေန႕ျဖစ္သည္။ ထိုေန႕တြင္  AAPP တြဲဘက္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕သည္ ငွက္ေအာ္စမ္း လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး အားကစားပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ ေန႔လည္စာ အာဟာရဒါန ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံတကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႕၌ AAPP မွ အမ်ိဳးသမီး ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳ

မတ္လ ၈ ရက္ေန႕တြင္ က်ေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အမ်ိဳးသမီး မ်ားေန႕၌ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လူ႕အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးတို႕ အတြက္ စြန္႕လႊတ္၊ အနစ္နာခံခဲ့ၾကေသာ အမ်ိဳးသမီး ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ရွစ္ဦး၏ ရုပ္ပံုမ်ားႏွင့္ ၎တို႕၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို AAPP မွ ဂုဏ္ျပဳေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၎တို႕မွာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အမ်ိဳးသမီး ကြန္ရက္မွ ေဒၚေနာ္အုန္းလွ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေမဝင္းျမင့္၊ ေဒါက္တာ ေရႊပံု၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚဇင္မာေအာင္၊ လယ္သမားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူ မစုစုေႏြး၊ လူ႕အခြင့္ အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ မျဖဴ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ား အဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ မျဖဴႏွင္းေထြးတို႕ျဖစ္ၾက သည္။

 

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ရန္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

ဦးဘုိၾကည္     တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး        +၉၅() ၄၂၅၃၀ ၈၈၄၀

ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္     ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ   +၉၅() ၉၄၂၈၁၁ ၇၃၄၈

လစဥ္သတင္းလႊာေဒါင္းေလာ့ရယူႏုိင္ရန္ March Newsletter (2017)