လစဥ္သတင္းလႊာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၂၀၁၇

               လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြမ်ားပို႕ခ် ေပးျခင္း

Mon HR awarness for feb

                        မြန္ျပည္နယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူထုတြင္း၌ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာ၊ပို႕ခ်

လူထုတြင္းတြင္လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေဟာေျပာ၊ ေဆြးေႏြးပဲဲြမ်ား ပို႕ခ် ေပးျခင္း

ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ ေရးအသင္း (AAPP) မွ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာေဆြးေႏြး ပြဲေပါင္း ပြဲကိုလူထုတြင္းတြင္ ေဟာေျပာ၊ေဆြးေႏြး၊ပို႕ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ေဟာေျပာ၊ ေဆြးေႏြးပြဲေပါင္းသံုးပြဲကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ ေက်းရြာသံုးရြာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း ကိုးပြဲကို မြန္ျပည္နယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ ေက်းရြာငါးရြာတြင္လည္းေကာင္း ပို႕ခ်ေပးခဲ့သည္။ ထိုသို႕ ေဟာေျပာ ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း သထံုၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ  ေဒၚခိုင္လဲ့လဲ့၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ NLD ဥကၠဌ၊ မြန္ျပည္နယ္ အရပ္ဖက္ လူမႈ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကြန္ရက္မွ တြဲဖက္ညွိႏႈိင္းေရးမွဴး မဇြန္ပန္း၊သထံုၿမိဳ႕နယ္ ​စာၾကည္​့တိုက္​မ်ားကြန္​ရက္​ တြဲဘက္​အတြင္​း​ေရးမႉး ဦးပန္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္​ ကရင္​စာ​ေပႏွင္​့ယဥ္​​ေက်းမႈအဖြဲ႕ ဥကၠဌ ဦးေစာစံတင္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက ပူးေပါင္းပါဝင္ ကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုေဟာေျပာပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ကေလးမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုဆန္႕က်င္ ေသာ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္ရန္၊ ႏိုးၾကားတက္ၾကြၿပီး စည္းကမ္းျပည္႕ဝေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ေစရန္ တို႕ ျဖစ္သည္။ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပဲြတြင္ အဓိကအားျဖင့္ သက္ငယ္ မုဒိမ္းမႈမ်ား မျဖစ္ပြားေအာင္ ကာကြယ္ေရး၊ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္းပါ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို နားလည္ေစေရးတို႕ကို ေဟာေျပာၾကပါသည္။ ထိုေဟာေျပာ ပဲြမ်ားကို ဦးေဆာင္ေဟာေျပာသူမ်ားမွာ AAPP ရန္ကုန္ရံုးတာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ AAPP လူ႕အခြင့္အေရးသင္တန္းဆရာမ်ားျဖစ္ၾက ေသာ ဦးဝဏၰႏြယ္၊ ဦးေက်ာ္ဦး၊ ဦးမ်ိဳးထြန္း၊ AAPP မွ ေကာင္ဆယ္လာ ျဖစ္သူ မသီတာေအးတို႕မွ ဦးေဆာင္ေဟာေျပာခဲ့ၾကသည္။ ထိုေဟာ ေျပာေဆြးေႏြးပဲြမ်ားသို႕ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေဟာေျပာပြဲၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္သူမ်ားၾကား လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတ မ်ား ျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ AAPPမွ အခ်က္၃၀ပါ အျပည္ျပည္ဆ္ိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္းလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားေဝငွခဲ့သည္။

စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းႏွင့္တိုက္တြန္းျခင္း

ငွက္ေအာ္စမ္းလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ MNHRC သို႕ AAPP မွ သြားေရာက္ေလ့လာ၊ လည္ပတ္

at youth school

ငွက္ေအာ္စမ္းလူငယ္ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ AAPP မွ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြး

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႕တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔ဝင္ ၂၅ ဦးပါဝင္သည့္ အဖဲြ႕သည္ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ငွက္ေအာ္စမ္းလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းသို႕ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္အျဖစ္ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၾကသည္။ လူမႈဝန္ထမ္း ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္ စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္ AAPP တို႕ ဒီဇင္ဘာလ အေစာ ပိုင္းတြင္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုခရီးစဥ္ကို စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသင္တန္းေက်ာင္းကို လူမႈဝန္ထမ္း ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတဆင့္ လူမႈဖူလံုေရး ဌာနမွ ႀကီးၾကပ္လ်က္ရွိၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည္။ ထိုလူငယ္မ်ား၏ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရမည့္ကာလကို သင္တန္းေက်ာင္းသို႕ ပို႕ေဆာင္ကာ ျပဳျပင္၊ ထိန္းသိမ္းေပးလ်က္ရွိ သည္။ ထိုခရီးစဥ္၌ AAPP တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘုိၾကည္မွ AAPP လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းလင္း တင္ျပျပီး ယခုလိုေလ့လာေရးခရီးစဥ္ လာေရာက္ရျခင္းအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ AAPP ၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္ျမွင့္ တင္ေရး (ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေရး) အစီအစဥ္မွ တာ၀န္ခံျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္စိုး၀င္းမွ AAPP မွ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေသာႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေရးလုပ္ငန္း အေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းတင္ျပ ခဲ့ပါသည္။ ထို႕ျပင္ ကေလးမ်ားအား စိတ္ဓာတ္ခြန္အား ျဖစ္ေစမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဦးဘိုၾကည္၊ ဆရာမႏွင္းပန္းအိမ္ႏွင့္ ဦးေက်ာ္စိုး၀င္းတို႕မွေဆြးေႏြးေဟာေျပာပို႕ခ်ခဲ့ သည္။

ေအေအပီပီႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ေတြ႔ဆုံ

AAPP visit to MNHRC

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႕တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီ ေစာင့္ ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုၾကည္၊ AAPP ၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေရး(ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေရး) အစီအစဥ္မွ တာ၀န္ခံျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္စိုး၀င္း၊ AAPP ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံ ေရး ဒုတိယတာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္ဇင္မင္းတို႕သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (MNHRC) ရံုးသို႕ သြား ေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး အနာဂတ္တြင္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မည့္ကိစၥ မ်ားႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ျမွင့္တင္ေရးတို႔ ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထို႕ျပင္ AAPP မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အက်ဥ္သား ဦးေရ ျပည့္က်ပ္ေနျခင္းကို အထူးအေလးေပး၍ ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာတရားမွ်တမႈသင္တန္းပို႕ခ်ျခင္း

TJ Training at kachin

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပေသာ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာတရားမွ်တမႈသင္တန္း တက္ေရာက္သူမ်ား

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ သင္တန္းမ်ားပို႕ခ်

လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူး ေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ သင္တန္းကို ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ားကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအသင္း(AAPP) မွ လစဥ္ ပို႕ခ်ေပးလ်က္ရွိ ရာ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္းတြင္ AAPP မွ ၁၀ ရက္ၾကာသင္တန္းတစ္ခုႏွင့္ ၁၂ ရက္ၾကာသင္တန္းတစ္ခုတို႕ကို ပို႕ခ်ေပးခဲ့သည္။ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႕မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ေန႕ထိ ပို႕ခ်ခဲ့ေသာ ၁၀ ရက္ၾကာ သင္တန္းကို ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔မွ ၂၇ ရက္ေန႔အထိ ပို႕ခ်ခဲ့ေသာ ၁၂ ရက္ၾကာသင္တန္းကို စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ဘုတလင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပခဲ့ သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ က်င္းပခဲ့ေသာ သင္တန္း၌ သင္တန္းနည္းျပ မ်ားအျဖစ္ ကိုေစာသန္းလႈိင္ႏွင့္ ကိုေက်ာ္ဦးတို႔မွ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းဝင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသား ႏွစ္ဦး၊ ၾကက္ေျခနီအဖဲြ႕ဝင္၊  တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညႊတ္ေရးပါတီ ဝင္၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖဲြ႕ဝင္တို႕ အပါအဝင္ သင္တန္းသား ၃၀ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ သင္တန္း၌ သင္တန္းနည္းျပမ်ားအျဖစ္ ကိုစိုင္းျမင့္သူႏွင့္ ကိုေနဝန္းတို႕မွ သင္တန္း ပို႕ခ်ေပးခဲ့ၿပီး NLD အဖဲြ႕ဝင္ေလးဦးအပါအဝင္ စုစုေပါင္း သင္တန္းသား ၁၇ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ မတူညီေသာ ေဒသဆိုင္ရာ အေျခ အေနမ်ားအေပၚ မႈတည္၍ သင္တန္းအား ပို႕ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ကခ်င္ ျပည္နယ္တြင္ တိုက္ပဲြမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၿပီး လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ေပၚတာဆဲြျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြေတာင္းယူျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားသြားလာခြင့္ကို ကန္႕သတ္ထားျခင္းကဲ့သို႕ေသာ မ်ားစြာေသာ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခ စားျခင္း၊ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းတို႕ ျဖစ္ပြား လ်က္ရွိသည္။ သင္တန္းပို႕ခ်ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပါဝင္ၾကသူမ်ားကို အားေပးျမွင့္ တင္ရန္ႏွင့္ အသိပညာမ်ားရရွိလာရန္ ရည္ရြယ္၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္

AAPP counsler

           AAPP မွ ေကာင္ဆယ္လာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနသို႕ သြားေရာက္ လည္ပတ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းတို႕တြင္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္း

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအသင္း(AAPP)၏ စိတ္ ဓာတ္ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Mental Health Assistance Program (MHAP) မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးျခင္းအစီအစဥ္ စတင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဌာနမွ တာဝန္ရွိ သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လူမႈဖူလံုေရးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းသို႕ သြားေရာက္ လည္ ပတ္ခဲ့ပါသည္။ AAPP အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေကာင္ဆယ္လာမ်ားသည္ ဇန္နဝါရီလတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္း သို႕ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းတာဝန္ခံ ေဒၚေအးေနာ္ဝင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ထိုအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ အမ်ိဳးသမီး ၅၆ ဦးအနက္ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးရန္ လိုအပ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမ အပတ္တြင္ AAPP မွ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြး အတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းတြင္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္း အစီအစဥ္ကို စတင္ခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္လည္း AAPP မွ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနသို႕ သြား ေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းတာဝန္ခံေဒၚမိုးမိုးမင္းႏွင့္ ထိုေက်ာင္း တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ ထိုေက်ာင္းတြင္ အၿမဲတမ္းေနထိုင္သူ ၆၀ ဦးအနက္ အမ်ိဳးသမီး ၁၃ ဦးႏွင့္ AAPP မွ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေနာက္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနတြင္ရွိေသာ သင္တန္းသူမ်ား အနက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ေနသူမ်ားအား ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး ေပးခဲ့သည္။

အေထြေထြလႈပ္ရွားမႈမ်ား

CSO forum

AAPP မွ ဦးသန္းထိုက္ဝင္း ပထမအႀကိမ္ အရပ္ဘက္ အဖဲြ႕အစည္း မ်ား အႀကိဳဖိုရမ္ တက္ေရာက္၊ ေဆြးေႏြး

ပထမအႀကိမ္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အႀကိဳဖိုရမ္

၂၀၁၇ ခုုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႕ မွ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ၊ ကိုုးကန္႔လူမႈေရးခန္းမတြင္ ပထမအႀကိမ္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အႀကိဳဖိုုရမ္ ကိုက်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုအႀကိဳဖိုုရမ္သုိ႔ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ ဦးသန္းထုိက္ဝင္းမွ ဖိုရမ္ျဖစ္‌‌ေျမာက္‌‌ေရး‌ ေကာ္‌မတီဝင္အျဖစ္ တက္‌‌ ေရာက္‌ခဲ့ပါသည္‌။ အႀကိဳဖုိရမ္ပထမေန႔တြင္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ အရပ္ဖက္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ စုစု‌ေပါင္‌း ၇၁၃ ဦး တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။ အႀကိဳဖုိရမ္ ဒုတိယေန႔တြင္ ၆၉၅ ဦး တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တတိယေန႔တြင္ ၆၅၁ ဦးတက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အႀကိဳဖုိရမ္ ၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ျပည္နယ္တုိင္း အလုိက္ အရပ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ၾကပါသည္။

AAPP မွ Peace Boat အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၊ ေဆြးေႏြး

with Peace boat

AAPP မွ ဦးတိတ္ႏိုင္၊ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ ဦးေဇာ္မိုးတို႕ Peace Boat အဖြဲ႕မွ Meri Joyce တို႕ေတြ႕ဆံု

ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ ေရးအသင္း (AAPP) ရန္ကုန္ရံုးသို႕ Peace Boat အဖြဲ႕မွ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး AAPP အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၊ ေဆြးေႏြးခဲ့ကာ AAPP ျပတိုက္ကို ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ Peace Boat အဖဲြ႕၏ ႏိုင္ငံတကာ ညွိႏႈိင္းေရးမွဴး Meri Joyce မွ AAPP ၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ လူ႕ အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားစသည့္ ယခုလက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ပို၍ ေလ့လာခဲ့ရျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ယူေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလသတင္းလႊာအားေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ .. February Newsletter