ငွက္ေအာ္စမ္း လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း သို႔ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္

16507297_10206223144815919_361725075_n

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ AAPP မွ တြဲဘက္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ AAPP အဖြဲ႔သားမ်ားသည္ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္ ၊ ငွက္ေအာ္စမ္း ေက်းရြာတြင္ တည္ရွိေသာ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန ၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း သို႔ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ အျဖစ္ေရာက္ရွိခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါခရီးစဥ္မွာ AAPP ႏွင့္ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား ဒီဇင္ဘာလဆန္းပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့မႈအျပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ သြားေရာက္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

AAPP တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုၾကည္မွ AAPP ၏ အေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ အခ်က္မ်ား၊ လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ MHAP အေၾကာင္းႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ဦးေက်ာ္စိုး၀င္းမွ MHAP အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား အေၾကာင္းႏွင့္ Counseling Service အေၾကာင္း၊ ၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ သင္တန္းေက်ာင္းအခ်ိဳ႕ ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အပိုင္းမ်ား၊ ဆက္လက္ျပီး ငွက္ေအာ္စမ္းေက်ာင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားပါသည္။ ေတြ႔ဆံုပြဲအျပီးတြင္ AAPP မွ လွဴဒါန္းေသာ အာဟာရဒါနအလွဴေငြႏွင့္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို AAPP မွ လွဴဒါန္းရာ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီး ဦးေက်ာ္ဦးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လက္ခံေပးခဲ့ျပီး AAPP အား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

16521763_10206223147135977_1688086878_n

ထို႔ေနာက္ သင္တန္းေက်ာင္းမွ လူငယ္မ်ားအား စုစည္းကာ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီးမွ မိတ္ဆက္ေပးျပီး AAPP တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုၾကည္မွ ကေလးလူငယ္မ်ားကို အားေပး ႏႈတ္ဆက္စကား ေျပာၾကားေပးပါသည္။ ထို႕ျပင္ ဆရာမ ႏွင္းပန္းအိမ္မွ စိတ္ဓါတ္ခြန္အား တိုးျမွင့္ ေစေသာ အမွတ္တရ စကားမ်ားကို ကေလးမ်ားအား ေဟာေျပာေပးခဲ့ပါသည္။

launch

ေန႔လည္ ၁၂ နာရီတြင္ AAPP အဖြဲ႔သားမ်ားသည္ ကေလးမ်ား စားေဆာင္တြင္ ကေလးမ်ားႏွင့္ အတူ ေန႔လည္စာကို သံုးေဆာင္ၾကပါသည္။ ေန႔လည္ ၁နာရီတြင္ ကေလးမ်ားမွ ၄င္းတို႔၏ ဘ၀အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ဖြင့္ဟမွ်ေ၀ျခင္း၊ ေတးသီခ်င္းမ်ား ေဖ်ာ္ေျဖျခင္းတို႔ျဖင့္ AAPP အဖြဲ႔သားမ်ားႏွင့္ တစ္သားတည္း ရွိေနခဲ့ၾကပါသည္။ AAPP အဖြဲ႕သားမ်ားမွလည္း ကေလးငယ္မ်ားကို ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္း၊ ရင္းႏွီးစြာ စကားေျပာဆိုၾကျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကပါသည္။

16558811_881643025310859_1251671907_n

ထို႔ေနာက္ MHAP အေၾကာင္းႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ဦးေက်ာ္စိုး၀င္းမွ MHAP အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား အေၾကာင္းႏွင့္ Counseling Service အေၾကာင္း၊ ၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ သင္တန္းေက်ာင္းအခ်ိဳ႕ ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အပိုင္းမ်ား၊ ဆက္လက္ျပီး ငွက္ေအာ္စမ္းေက်ာင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားပါသည္။

16521869_881597988648696_1520055654_n

ထို႕ျပင္ ဆရာမ ႏွင္းပန္းအိမ္မွ စိတ္ဓါတ္ခြန္အား တိုးျမွင့္ ေစေသာ အမွတ္တရ စကားမ်ားကို ကေလးမ်ားအား ေဟာေျပာေပးခဲ့ပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ငွက္ေအာ္စမ္း ေက်းရြာတြင္ တည္ရွိေသာ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန ၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ငွက္ေအာ္စမ္း လူငယ္သင္တန္း ေက်ာင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးတို႔အတြက္ ကေလးလူငယ္မ်ားမွ တဆင့္ မီးေမာင္းထိုးျပရာေနရာတစ္ခုအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ တရားစီရင္ေရးစနစ္ တည့္မတ္မွန္ကန္ေရး တို႔အတြက္ ဘ၀၊ အနာဂတ္တို႔ႏွင့္ရင္းျပီး အရြယ္မတိုင္မီ ျပသေနၾကသူတို႔ေနရာ အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ႏႈန္းျမင့္မားျခင္း အက်ိဳးဆက္ ရလာဒ္မ်ားအတြက္ ျပယုဂ္ တစ္ခုအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ စာရိတၱႏွင့္ ပညာေရး အခ်ိဳးညီမႈကို ထက္ပိုင္းခ်ိဳးသကဲ့သို႔ မ်ိဳးဆက္သစ္ တို႔အတြက္ သံေ၀ဂရစရာ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု အလြဲအမွား ေအာက္တြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေစတနာအလြဲမ်ားကိုပါ မ်က္၀ါးထင္စြာ ေတြ႔ျမင္ရႏိုင္သည့္ ေနရာ တစ္ခု အျဖစ္လည္းေကာင္း ထိုခရီးစဥ္မွတဆင့္ ေလ့လာဆင္ျခင္စရာမ်ား ေတြ႕ရႏိုင္ပါသည္။