လူမႈဝန္ထမ္း- ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ႏွင့္ ေအေအပီပီေတြ႔ဆုံ

15451104_1068775656568512_1839022162_n

ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ ၂၀၁၆ ေန႔တြင္ နံနက္ ၁၁ နာရီ ၁၅ မိနစ္မွ ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ္ထိ လူမႈဝန္ထမ္း- ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(ေအေအပီပီ) တုိ႔ဝန္ႀကီးရံုး (ေမခလာ)အစည္းအေဝးခန္းမ ၌ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပဲြသို႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘုိၾကည္ – ေအေအပီပီ ျပည္တြင္းတာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ ဦးေစာသက္ထြန္း၊ ဦးေဇာ္မုိးႏွင့္ ဦးေမာင္ေမာင္ႏုိင္တုိ႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး  ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေအေအပီပီတို႔ ေရွ႕ဆက္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ကိစၥမ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

15356884_1068775599901851_2131947653_n