ပဲခူးတုိင္း ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္ (အ.ထ.က) ေရတာရွည္ေက်ာင္းတြင္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြ

15416164_10210410535512540_44609528_n

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း မွ ဦးေဆာင္၍ အထက ေရတာရွည္ေက်ာင္းတြင္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြအား ယေန႔ေန႔လည္ ၁ နာရီမွစတင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။

15356956_10210410535112530_602770232_n

အဆုိပါေဆြးေႏြးပဲြသို႔႔ ၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ တရားေရး၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ၊ ဥပေဒအရာရွိ၊ လဝကၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမႉး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး၊ ျပန္ဆက္ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမႉး ၊ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကးခဲ့ၾကၿပီး၊ အထက ေရတာရွည္မွ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား ၉၀၀ ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ တက္ေရာက္လာေသာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေၾကညာစာတမ္း လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ေဝငွေပးခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ေရတာရွည္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္၊ ေအေအပီပီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတိတ္ႏုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴးႀကီး၊ စာေရးဆရာမ ႏွင္းပန္းအိမ္၊ ႏွင့္ ကိုဝဏၰႏြယ္တုိ႔မွ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

15356836_10210410534992527_1834101034_n