ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေဟာေျပာပဲြ

img_0659

ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တို မဲဆႏၵနယ္(၁)တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္း၏ ပံ့ပိုးကူညီ မႈျဖင္႔ AAPP မွ ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ ကေလးသူငယ္ႏွင္႔ လူ႔အခြင္႔အေရးေဟာေျပာပြဲကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္ အ.ထ.က ေက်ာင္းခန္းမ၌ က်င္းပခဲ႔ပါ သည္။

20161117_132125

။ အခမ္းအနားသို႔ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး၊ ၿမိဳ႕နယ္ဒုရဲအုပ္၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင္႔ သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးႏွင္႔ ဆရာ ၊ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၂၀၀၀ နီးပါးခန္႔ တက္ေရာက္ ခဲ႔ၾက ပါသည္။
ေဟာေျပာပြဲတြင္ ပထမဦးစြာ ဦးမင္းကိုႏိုင္မွ “ တတိယအေတြး” ေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာအခြင္႔အေရးမ်ားႏွင္႔ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားအား တန္ဖိုးထားမႈ၊ကေလးသူငယ္ မ်ား၏ အနာဂါတ္တန္ဖိုးတို႔ကို ကေလးမ်ားနားလည္လြယ္မည့္ စကားမ်ားျဖင္႔ ေဟာေျပာပို႔ခ်ခဲ႔ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ကိုဝဏၰႏြယ္မွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင္႔အေရးေၾကညာစာတမ္း ျဖစ္ေပၚလာပံုႏွင္႔ကေလး သူငယ္အခြင္႔အေရး၊ အင္တာနက္ႏွင္႔ ကေလးသူငယ္အႏၱရယ္တို႔ကို ဗီြဒီယိုျပသခ်က္မ်ားျဖင္႔ေဟာေျပာခဲ့သည္။

20161117_144016

 အစီအစဥ္အရ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တို မဲဆႏၵနယ္(၁) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းမွ သက္ငယ္မုဒိမ္းအႏၱရာယ္ႏွင္႔ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ ရမည့္ အခ်က္မ်ားကို ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပို႔ခ်ခဲ႔႔ပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ AAPP မွ လူ႔အခြင္႔အေရး ေၾကညာ စာတမ္း လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ ပိုစတာမ်ား၊ အိတ္ေဆာင္စာအုပ္ငယ္မ်ား ျဖန္႔ေဝခဲ႔ၾကပါသည္။ အခမ္းအနားကို ညေန ၃ နာရီတြင္ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုးခဲ႔ပါသည္။

img_0662