ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစာရင္း (၁၇ ဧၿပီ ၂၀၁၆)

unity journal (credit DVB)                           ဓါတ္ပုံအား DVB သတင္းဌာနမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးအခါသမယ(၁၇ ဧၿပီလ ၂၀၁၆) ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ထုတ္ျပန္လုိက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ျပဳလုိက္သည့္ ေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၈၃ ဦးအား ျပစ္ဒဏ္မွလြတ္ၿငိမ္းခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ထိုျပစ္ဒဏ္မွလြတ္ၿငိမ္းခြင့္ျပဳထားေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၈၃ ဦးအနက္ မိမိတို႔ ေအေအပီပီမွ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ေထာင္အသီးသီးမွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၆၆ ဦးပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ က်န္ရွိေနေသးေသာ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ စာရင္းမ်ားကိုလည္း စုံစမ္းစိစစ္ရရွိၿပီးလွ်င္ ထပ္မံထုတ္ျပန္ေပးပါမည္။

လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားစာရင္းအား ေဒါင္းေလာ့ရယူႏုိင္ပါသည္။ Released 83 PP list by amnesty (17 Apr 16)