ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားေတြ႔ဆုံႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြ

20151005_160040ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေဇာ္ဝင္း (အၿငိမ္းစား)အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ခ်ဳပ္ေဟာင္း။ ဦးၫြန္႔ေဆြ (အၿငိမ္းစား) ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္းႀကီဌာန။ ေဒါက္တာျမင့္ၾကည္။ ေဒါက္တာဉာဏ္ေဇာ္။ ဦးစိုးဖုန္းျမင့္ (အၿငိမ္းစား- ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး) တုိ႔ႏွင့္ ၈၈ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွဦးကိုကိုႀကီး၊ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ ကိုတိတ္နိုင္၊ ကိုေအာင္မ်ဳိးေက်ာ္၊ ကိုေဇာ္မိုး၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖဲြ႔မွ ကိုတင္ေမာင္ဦး၊ CSO Forum မွ ကိုသြင္လင္းေအာင္၊ Triangle Women Support Group မွ မခင္ေလး တုိ႔သည္ ယေန႔ေန႔လည္ ၂ နာရီမွ ၄ နာရီထိ ျမန္မာနိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ တြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒ(မူၾကမ္း) ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားအားေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။