အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ား၊ ေထာက္ခံသူမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခဲြျခင္း၊ အစုလုိက္အၿပံဳလုိက္ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားလာသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္ေရး ေတာင္းဆုိသည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ လႈပ္ရွားမႈအား အခ်ိန္တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္း

aapp and fpps logoႏိုင္ငံေရးအက်ဉ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဉ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖဲြ႔ (FPPS) တို႔မွ ပူးတဲြလုပ္ေဆာင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈသည္ မူလအစီအစဥ္အရ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္အတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ား၏ဆႏၵျပမႈကို အစိုးရလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္သျဖင့္ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ကိုဖုန္းေမာ္ က်ဆံုးခဲ့သည့္ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူအခြင့္အေရးေန႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ အၿပီးသတ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လတ္တေလာတြင္ အစုိးရမွ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေနေသာ ဆႏၵျပသူမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲကာ အနည္းဆံုး ၁၂၇ ေယာက္အား ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈအား အခ်ိန္တုိးကာ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားအား အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ားမွ ရက္စက္စြာ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲၿပီး အစုလုိက္အၿပံဳလိုက္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားသည္ အလြန္စိုးရိမ္စရာအေျခအေန ျဖစ္လာသျဖင့္ AAPP ႏွင့္ FPPS တို႔မွ အေျခအေနကို အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ပါသည္။ အဖမ္းခံရသူမ်ားထဲမွ အမ်ားအျပားမွာ ပုဒ္မေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ တရားစြဲဆုိသည္ကုိ ရင္ဆုိင္ေနၾကရပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္းရွိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္သာမက လတ္တေလာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသူမ်ားပါ ျခြင္းခ်က္မရွိ ခ်က္ျခင္းလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုရန္ အဓိကျဖစ္လာပါသည္။
ကမာၻတလႊားမွ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေထာက္ခံသူမ်ားသည္ ၂၀၁၅ လက္ဝါးကမ္ပိန္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ၾကၿပီး လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအက်ဉ္းသားမ်ားအားလံုးကို ျခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးရန္ ျမန္မာအစိုးရကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ဖိႏွိပ္ေသာဥပေဒမ်ား ဖ်က္သိမ္းပစ္ရန္၊ စစ္မွန္ တည္တံ့သည့္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးမဏၰိဳင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ကုိလည္း ေတာင္းဆို ခဲ့ၾကပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဉ္းသားမ်ားႏွင့္အတူ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ရပ္တည္ေပးေသာ ေထာက္ခံသူမ်ားအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ရွိသကဲ့သို႔ ၎တို႔၏ ေထာက္ခံရပ္တည္မႈမ်ားကို လတ္တေလာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားအတြက္ပါ ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ရပ္တည္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဉ္းသားမ်ားကို ေထာက္ခံသည့္ျပပြဲကိုလည္း မတည္ၿငိမ္ေသာ လက္ရွိအေျခအေနေၾကာင့္ ထပ္မံအသိေပး အေၾကာင္းၾကားမည့္အခ်ိန္အထိ ေရႊ႕ဆို္င္းလုိက္ေၾကာင္း အသိေပးလုိပါသည္။
၂၀၁၅ လက္ဝါးကမ္ပိန္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရွိလိုပါလွ်င္ (သို႔မဟုတ္) ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို မည္သို႔ ေထာက္ခံရမည္ကို သိရွိလိုပါလွ်င္ www.aappb.org/2015-political-prisoners-campaign သို႔ ၎၊ အီးေမးလ္ [email protected] သို႔ ၎ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
ဆက္သြယ္ရန္
ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ AAPP: +၉၅ ၉၄၂ ၈၁၁ ၇၃၈၄
သက္ဦး FPPS: +၉၅ ၉၄၂ ၁၁၁ ၃၈၇၁

ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္AAPP & FPPS Campaign Extension in Light of the Recent Mass Arrests (Burmese)