ကုထုံးမ်ားကိုအေျခခံေသာကုသနည္းစီမံကိန္းမွ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအားတင္ျပေဆြးေႏြးပဲြ

IMG_7944

 ယေန႔ ၁-၁၂-၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ AAPP-JHU- USAID တို႔မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ CETA ၏ Dissemination of Findings Meeting ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ဖုိးစိန္လမ္းရိွ Green Hill Hotel တြင္ နံနက္ ၉နာရီမွ စတင္၍က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ကိုကိုႀကီး(၈၈ ျငိမ္း/ပြင့္)၊ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္း နွင့္ US Embassy မွ လက္ေထာက္သံအမတ္တုိ႔ Mrs.Virginia Murray မွအဖြင့္စကားေျပာႀကားခဲ့သည္။ ၄င္းေနာက္တြင္ ေအေအပီပီ(MHAP) မွ Chief Supervisor ကိုေက်ာ္စိုးဝင္း ႏွင့္ JHU မွ Cate တို႔မွ ေအေအပီပီႏွင့္ JHU တုိ႔ လက္တြဲလုပ္ကိုင္လ်က္ရိွေသာ MHAP လုပ္ငန္းမ်ားအေႀကာင္းကိုအက်ယ္တဝံံ့ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ျပီး တက္ေရာက္သူမ်ားမွ သိလိုသည္မ်ားကိုျပန္လည္ေမးျမန္းခဲ့ႀကသည္။ အဆုိပါအစည္းအေဝးကို အေမရိကန္သံရံုးတာဝန္ရိွသူမ်ား၊ နိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း မ်ားအဖြဲ႔၊ ဦးဝင္းတင္ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ AJAR တို႔မွ တာဝန္ရိွသူမ်ားနွင့္ GP က ေဒါက္တာျမင့္ဦးႏွင့္ အျခားဖိတ္ႀကားထားသူမ်ား ၄၅ဦးခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးကို ဒီဇင္ဘာ ၁ရက္မွ ၂ရက္ေန႔အထိႏွစ္ရက္တုိင္တုိင္က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။