ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ကိုလွမ်ိဳးေနာင္ ကြယ္လြန္ျခင္းအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ)မွ ၀မ္းနည္းေၾကာင္းသ၀ဏ္လႊာ

AAPP New Letterhead

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ကိုလွမ်ိဳးေနာင္ ကြယ္လြန္ျခင္းအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ)မွ ၀မ္းနည္းေၾကာင္းသ၀ဏ္လႊာ

hla myo naung

၂၈၊ ႏို၀င္ဘာလ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတဦးျဖစ္သူ ကိုလွမ်ိဳးေနာင္ (၄၆ ႏွစ္) သည္ ၂၈၊ ႏို၀င္ဘာလ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ (ေသာၾကာေန႔) နံနက္ ၈ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ သကၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၊ စံျပေဆးရံုတြင္ ကြန္လြန္သြားေၾကာင္းသိရွိရသည့္အတြက္ မိသားစုႏွင့္အတူ ထပ္တူ ထပ္မွ် ၀မ္းနည္းေၾကကြဲရပါသည္။

ကိုလွမ်ိဳးေနာင္သည္ ဥပေဒေက်ာင္းသားတဦးျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လ အေရးေတာ္ပံု ကာလကတည္းက ဦးေဆာင္သူတဦးအေနျဖင့္ ပါ၀င္လာခဲ့သည္။ မကဒ အဖြဲ႔၏ ေခါင္းေဆာင္တဦးလည္းျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ လက္နက္ကိုင္ေဒသသို႔ ေတာခိုခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားတဦးလည္းျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာခဲ့သူျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတဦးျဖစ္ၿပီး အင္းစိန္ေထာင္၊ သရက္ေထာင္တို႔တြင္အက်ဥ္းက်ခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၉၇ ခုတြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႔တြင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲတေလွ်ာက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့သူတဦးျဖစ္သည့္ ကိုလွမ်ိဳးေနာင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ရျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲအတြက္ ႀကီးမားေသာ ဆံုးရႈံးမႈတခုပင္ျဖစ္သည္ဟု မိမိတို႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာနိုင္ငံ) မွ ယံုၾကည္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကိုလွမ်ိဳးေနာင္၏ တိုင္းျပည္အက်ိဳးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို မိမိတို႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ)မွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ရင္း ကိုလွမ်ိဳးေနာင္ ကြယ္လြန္ျခင္းအတြက္ ဤ၀မ္းနည္းေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာကို ေပးပို႔အပ္ပါသည္။

ကိုလွမ်ိဳးေနာင္ ေကာင္းရာသုကတိလားပါေစ

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ)

၂၈၊ ႏို၀င္ဘာလ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္