ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ဦးေမာင္ေမာင္ က်န္းမာေရးကုသမႈခံယူ

Ko Mg Mg

အရိုးနဲ႔ အဆုတ္ကင္ဆာခံစားေနရၿပီး Green Cross ေဆးရံုတြင္ ကုသမႈခံယူေနရေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေဟာင္းတဦးျဖစ္သည့္ ကိုေမာင္ေမာင္အား ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) မွ သြားေရာက္အားေပးစကားေျပာၾကား၍ ေဆးကုသရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ ေငြေၾကး ေထာက္ပ့ံမႈေပးခဲ့သည္။