လူ႔အခြင့္အေရးရက္တုိသင္တန္းဖြင့္ပဲြ (ေျမာင္းျမၿမိဳ႕)

MM_HR02 MM_HR01

ေျမာင္းျမခရုိင္နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးရက္တိုသင္တန္းကို AAPP အဖြဲ႕၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ( ၄/၉ – ၇ – ၂၀၁၄)ေန႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ AAPP မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး ဦးတိတ္နုိင္မွ သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။