ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံ ဖႏြမ္ပင္ၿမိဳ႕ရွိ Tuol Slong လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ျပခန္း

ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံ ဖႏြမ္ပင္ၿမိဳ႕ရွိ Tuol Slong လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ျပခန္း S-21 (ခမာရုခ်္ အာဏာရွင္၏ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ေရးႏွင့္ စစ္ေၾကာေရး ဗဟုိဌာန) တြင္ MHAP အဖြဲ႔သားမ်ားအား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႔ရစဥ္။  ေရွ႕ဆံုးတန္းတြင္ ထုိင္ေနသူ Mr. Chum Mey သည္ လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္ခံရမႈတြင္ အသက္မေသပဲ က်န္ရစ္သူ။