ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ) တည္ ေထာင္သည့္ ဆယ္ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ႏွင့္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ျခင္း

၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၃ ရက္ အဂၤါေန႔။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ) တည္ ေထာင္သည့္ ဆယ္ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ႏွင့္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ျခင္း အခမ္းအနား။

          ေအေအပီပီ တည္ေထာင္သည့္ ဆယ္ႏွစ္ျပည့္ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္း အမွတ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ) မွ “အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မ်ားရဲ႕အခန္းက႑” အစီရင္ခံစာသစ္ကုိ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ အစီရင္ခံစာသစ္က ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အားလံုးကုိ ျခြင္းခ်က္ မရွိျပန္ လႊတ္ေပးဖုိ႔၊ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ဖုိ႔နဲ႔ သံုးပြင့္ ဆုိင္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရး တခု စတင္ဖုိ႔အတြက္ စစ္အစုိးရကုိ ဖိအားေပးဖုိ႔ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္းကုိ တုိက္တြန္းေတာင္းဆုိ ထားပါ တယ္။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြအေပၚ စဲြဆုိခ်မွတ္ထားတဲ့ ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မေတြကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖုိ႔ကုိလဲ အစီရင္ခံစာသစ္က ေဖာ္ျပေတာင္းဆုိထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အသစ္ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ ပါတီ တည္ေထာင္ ခြင့္ ဥပေဒေတြက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဦးခြန္ထြန္းဦး အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြမွာပါဝင္ခြင့္၊ ေရြးေကာက္ပဲြ ေတြမွာ ပါဝင္အေရြးခံခြင့္ေတြကုိ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ အေပၚလဲ အစီရင္ခံစာသစ္ မွာ ကန္႔ကြက္ရႈံ႕ခ်ထားပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္သူ ကုိတိတ္ႏုိင္က “ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ ေတြအျပင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တေလွ်ာက္မွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ပါဝင္ႏုိင္ခြင့္ရဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ လက္ရွိ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒေတြအရ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကုိ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြက ဖယ္ထုတ္ဖုိ႔ရည္ရြယ္ထားတာဟာ အတုိက္အခံ အဖဲြ႔အစည္း အားလံုးကုိ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္ထားဖုိ႔ စီစဥ္ထားတာဆုိတာ သံသယျဖစ္စရာမရွိပါဘူး” လုိ႔ရွင္းျပပါတယ္။

“နအဖက ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြမတုိင္ခင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြျပန္ မလႊတ္ရင္၊ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကုိ ျပန္မသံုးသပ္ရင္၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းေတြကို ေရြးေကာက္ပဲြ ေတြမွာ ပါဝင္ခြင့္မျပဳရင္  ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ အသိအမွတ္မျပဳဖုိ႔ ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရအားလံုးကုိ တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္” လုိ႔ ကိုတိတ္ႏုိင္က ဆက္ေျပာပါတယ္။

၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ လက္ရွိထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ ေရြးေကာက္ပ ဲြဥပေဒေတြထဲက ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေတြကိစၥအပါအဝင္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြကုိ သံုးသပ္ထားပါတယ္။ အစီရင္ခံစာသစ္က ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒသစ္ဟာ အမ်ိဳးသားျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အလုပ္မျဖစ္တဲ့အျပင္ လက္ရွိျပႆနာေတြရဲ႔ အရင္းအျမစ္ျဖစ္တဲ့ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေတာင္းဆုိမႈေတြကိုလဲ ဥေပကၡာ ျပဳထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။

“အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ တူညီတဲ့အျမင္နဲ႔ အျပန္အလွန္ ေလးစားဖုိ႔၊ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အျမစ္တြယ္ခဲ့တဲ့ သံသယေတြကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ေျဖရွင္းေရးကို တစုိက္မတ္မတ္ လုပ္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္” လုိ႔ ကိုတိတ္ႏုိင္က ဆက္လက္ေျပာဆုိပါတယ္။

အစီရင္ခံစာသစ္ကို ေအေအပီပီရဲ႕ အင္တာနက္စာမ်က္နွာ www.aappb.org မွာလည္း ဖတ္႐ႈျခင္းႏွင့္ pdf ရယူႏိုင္ပါတယ္။

*****

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ)

ဆက္သြယ္ရန္ –

ကိုတိတ္ႏိုင္ ၆၆(၀)၈၁ ၂၈၇၈၇၅၁ (အတြင္းေရးမႈး)
ကိုဘုိၾကည္ ၆၆(၀)၈၁ ၃၂၄ ၈၉၃၅ (တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး)
ကိုေအာင္ဒင္ ++(၃၀၁) ၆၀၂ ၀၀၇၇ (အေမရီကန္ႏိုင္ငံ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္)

အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အႀကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္မ်ား Executive_summary_and_recommendations_Burmese