ကုိဘုိၾကည္(တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး)ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ကုိဘုိၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

Posted by on in ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္ – ေစာဖုိးစီ
တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး