ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႔လူမႈေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ေအေအပီပီေတြ႔ဆုံ.

19021367_1249099208536155_1994179287_n

၇ ဇြန္လ ၂၀၁၇ေန႔၊ ေန႔လည္၁ နာရီတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ဦးႏိုင္ငံလင္းအား ေအေအပီပီ(ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း)မွ ဦးဘိုၾကည္ႏွင့္ဦးေအာင္မ်ဳိးေက်ာ္တို႔သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုကာ ႏိုင္က်ဥ္းေဟာင္းမ်ား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ဝန္ႀကီးမွႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးမည့္အေၾကာင္းျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။