အက်ဥ္းသား ၁၀၂ ဦးလြတ္ေပးျခင္းအေပၚ သေဘာထားေၾကညာခ်က္

AAPP New Letterhead

ရက္စြဲ —– ၂၂ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၆
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ အက်ဥ္းသား ၁၀၂ ဦးအား ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ ပုဒ္မ ၄၀၁(၁) ျဖင့္ လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ လႊတ္ေပးခဲ့သည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားထဲတြင္ ယခုအခ်ိန္(၂း၃၀ နာရီ) အထိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၅၂ ဦးသာ ပါ၀င္ေသးေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္လာသည္ကို ႀကိဳဆိုရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း က်န္ရွိေနသးသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရင္း အမႈရင္ဆိုင္ေနရသူ ၄၀၈ ဦးတို႔မွာ လြတ္ေျမာက္ျခင္းမရွိေသးသည့္အတြက္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ မ်ားစြာ စိုးရိမ္ပူပန္မိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲ့ၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ၀န္းရံျပည္သူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ ရိုက္ႏွက္ၿဖိဳခြဲၿပီး ပုဒ္မေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာျဖင့္ တရားစြဲဆို၍ တႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ တရားရင္ဆိုင္ေနရသည္မွာ ဥပေဒစိုးမိုးမႈမဟုတ္ဘဲ ရန္လိုသည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေနေပသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ထဲတြင္ ထိုပုဒ္မမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားေသာ သူမ်ားအား လႊတ္ေပးႏုိင္သည့္အခြင့္အာဏာရွိပါသည္။ လြတ္ေပးခဲ့သည့္သာဓကလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ သမၼတလက္မွတ္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေသာ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ အမိန္႔တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား တရားစြဲဆိုထားေသာ ပုဒ္မအမ်ားစုကို တရားရင္ဆိုင္ေနရစဥ္ကာလတြင္ လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ယေန႔ ၁၀၂ ဦးအားလႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း မၾကာေသးခင္ရက္ပိုင္းအတြင္းက ဦးဂမၻီရ (ခ) ညီညီလြင္ အား ျပန္လည္ဖမ္းဆီးတရားစဲြဆိုခဲ့ၿပီး ယေန႔တြင္လည္း တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲ၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုက်ဆင္းေစမႈျဖင့္ ဦးပက္ထရစ္ခြန္ဂ်ာလီအား ေထာင္ဒဏ္ (၆) လ ခ်မွတ္ခဲ့ေပသည္။
ယခုတႀကိမ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးျခင္းအား ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ထားသည္ကို မေတြ႔ရွိရေသးေပ။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ အစိုးရသက္တမ္း ကုန္ဆံုးခါနီးၿပီျဖစ္ၿပီး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ အာဏာလႊဲ ေျပာင္းေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အနည္းစုကိုသာ လႊတ္ေပးျခင္းမွာ အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ အာဃာတ မ်ား ဆက္လက္ထား ရွိဆဲျဖစ္ သည္ကို ညႊန္ျပေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးအေပၚ ျပည္သူတို႔၏ သံသယ စိတ္မ်ားပိုမို မ်ားျပားလာမည္ျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုးလြတ္ေျမာက္ေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္သူအားလံုးက လိုလားေတာင္း ဆိုေနသာ အေၾကာင္းအရာတခုျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွလည္း လိုလားေတာင္းဆိုလွ်က္ရွိေပသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္အနည္းငယ္အတြင္းတြင္ အေမရိကန္ ဒုတိယ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး လႊတ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကို ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္၊ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေတာင္းဆိုေနေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ အမႈရင္ ဆိုင္ေနရသူ အားလံုးကို အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးပါရန္ မိမိတို႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ) မွ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ)
တိတ္ႏုိင္ အတြင္းေရးမွဴး +၆၆(၀) ၈၁၂၈ ၇၈ ၇၅၁
ဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၉၅(၀) ၉၄၂၅၃ ၀၈၄၄၀

 

Statement on prisoners released ထုတ္ျပန္ခ်က္အျပည္အစုံေဒါင္းေလာ့ရယူရန္

52 Released list last Updated on 22 Jan 2016 (Eng) ယေန႔လြတ္ေျမာက္သူမ်ားစာရင္း (အဂၤလိပ္)

Released list 52 (bur) 22 Jan 2016   ယေန႔လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားစာရင္း (ျမန္မာဘာသာ)